İşçi sınıfı haklarını ortak mücadeleyle korudu

İstihdam paketinde kıdem hakkına saldıran maddeler işçi sınıfının mücadelesi sonucu geri çekildi. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu “İşçi sınıfı temel bir irade ortaya koydu” derken TÜMTİS Genel Başkanı Öztürk “Siyasal iktidarın emek karşıtı düzenlemelerini geriletme yolu ortak mücadelede” ifadelerini kullandı.

İstihdam paketi olarak bilinen torba yasa teklifinden, kıdem tazminatını tasfiye edecek ve emeklilik hakkını tırpanlayacak düzenlemeler işçi sınıfının mücadelesi sonucu geri çekildi.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen teklifte muhalefet partilerinin itirazlarına karşı AKP ve MHP oylarıyla maddeler birer birer geçerken iktidarı işçi sınıfı durdurdu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Mücadelemiz sonuç verdi. İçi sınıfının iradesinin bir sonucudur bu” dedi. Türk-İş’e bağlı TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk ise “Siyasal iktidarın işçiler, emekçiler aleyhine düzenlemelerini geriletme yolunun mücadeleden geçtiği bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İşçi sınıfı temel bir irade ortaya koydu
Arzu Çerkezoğlu paketin işçi konfederasyonlarıyla görüşülmeden Meclis Bütçe Komisyonuna geldiğine değinerek şöyle konuştu: “3 konfederasyon açıklama yaptı, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK. Bu yasanın işçi sınıfı açısından yaşatacağı olumsuzlukları dile getirdik. Yasa Meclis’e geldiğinde iş yerlerinde ve meydanlarda eylemler yaptık. En sonunda Meclis önünde yapmak istediğimiz bir basın açıklaması oldu ancak engellendi. Biz de Meclis’in içerinde yaptık. Sonuç olarak işçi sınıfı özellikle kıdem tazminatı, emeklilik hakkı gibi temel kazanılmış haklar konusunda temel bir irade ortaya koydu. Bütün bu tepkiler karşısında iktidar geri adım atmak zorunda kaldı” dedi.

Bu mücadele herkese yol gösteriyor
“Bir süre önce kıdem tazminatının fona devriyle ilgili bir hazırlık vardı. Özellikle konfederasyonların, sendikaların karşı koymasıyla rafa kaldırılmıştı” şeklinde konuşan Kenan Öztürk ise sözlerine şöyle devam etti: “Bu tasarı da öncekiler gibi tamamen kölelik yasasıydı. 50 yaş üzeri ve 25 yaş altıyla ilgili kuralsız, güvensiz, kıdem ve ihbar hakkını yok eden bir düzenlemeydi. Son 15-20 gündür verilen ortak mücadelenin sonucu alındı. Kamuoyunda yaratılan basınç, Türk-İş’in 81 ilde aldığı eylem kararları ve her bölgede işçilerin sokağa dökülmesi, basın açıklaması, sosyal medya eylemleri yine DİSK’in birçok bölgede yaptığı eylemler sonuç verdi. Aslında bu mücadele herkese yol gösteriyor.”

İktidarı geriletme yolu ortak mücadelede
İşçi sınıfının önünde birçok sorun olduğunu belirten TÜMTİS Başkanı “Bu sürecin başarıyla tamamlanmasından hepimiz mutluyuz. Ancak burada bitmedi. İşçi sınıfının devasa sorunları var. Milyonlarca işçi asgari ücretle açlık sınırının altında yaşamını sürdürüyor. İki milyona yakın işçi ücretsiz izinde. Aylık 1168 lira parayla yaşamını sürdürmeye çalışılıyor. Her gün binlerce işçi sadece sendikaya üye olduğu için işten çıkarılıyor. Taşeronlaştırma, kayıt dışı çalıştırma her yerde mevcut. Siyasal iktidarın işçiler, emekçiler aleyhine düzenlemelerini geriletme yolunun mücadeleden geçtiği bir kez daha ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

***

Eğer maddeler geri çekilmeseydi ne olacaktı
‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde söz konusu maddeler geri çekilmeseydi 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin iki yıla kadar belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılmasının önü açılacaktı. Belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçiler kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesi haklarından yararlanamıyor. Söz konusu yaş grubundaki işçilerin sayısı ise 4 milyon civarında. Dolayısıyla teklif yasalaşsaydı ülkede her dört işçiden biri kıdem tazminatı hakkını kaybedecekti.

Emek hareketi nasıl tepki gösterdi
DİSK örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde protestolar, kitlesel basın açıklaması düzenledi, Meclis’in önünde eylem yaptı. Türk-İş ise 81 ilde basın açıklamaları düzenledi, AKP kurmaylarıyla görüştü. En önemli gelişmelerden birisi ise Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in ortak açıklama yapması oldu. Yasanın geri çekilmemesi halinde genel grev yapılabileceği belirtildi. Sosyal medyada tepkiler dile getirildi, ciddi bir kamuoyu oluştu. Akademisyenler de muhalif basın organlarında durumun ciddiyetine dikkat çeken yazılar yazdı ve herkesi mücadeleye çağırarak, iktidarı geri adım atmaya çağrı yaptı.

Kaynak: Birgün