‘Kıdem’ bir daha gündeme gelmemeli

Türk-İş önderliğinde Meclis’te görüşülen Torba Yasa içindeki kıdem tazminatını hedef alan maddelere karşı yürütülen mücadele başarı ile sonuçlandı. Türk-İş ve diğer işçi Konfederasyonları DİSK ve Hak-İş’in de itiraz ettiği maddeler yasadan çıkarıldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay itiraz edilen maddelerin yasadan çıkarılması sonrası yaptığı açıklamada, ülkenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu koşullarda ülkede dayanışmanın önemli olduğunu vurguladı. Atalay, şunları söyledi:

AKLISELİM GALİP GELDİ
“Kıdem tazminatı konusu çalışma barışını bozacak bir konu. Biz Türk-İş olarak bu konuda elimizden gelen her şeyi yaptık. İşçilerin haklarının korunması için hem mücadele ettik, hem müzakere ettik. Sonunda aklıselim galip geldi ve işçilerin haklarının geri götürülmesini önledik. Bu mücadelede emeği geçen siyasi partilere, milletvekillerine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bize destek veren basın organlarına teşekkür ederim.”

 

Bu mücadelede kendileriyle birlikte hareket eden diğer işçi sendikaları konfederasyonları DİSK ve Hak-İş’e de teşekkür eden Atalay, “kıdem tazminatı” konusunun kendilerini çok yorduğunu kaydederek şöyle konuştu:

 

“Türkiye’nin çok sorunu var. İşçiler koronavirüs salgını koşullarında yaşamlarını riske sokarak üretim yapıyorlar. Bu yetmezmiş gibi kıdem tazminatı mücadelesi veriyorlar. Günlerdir bu konu ile uğraşıyoruz. İşçilerimiz de bizler de çok yorulduk. Bundan sonra işçi aleyhine yasaların, uygulamaların ülke gündemine getirilmemesini istiyoruz. İşçiler haklarını koruma konusunda kararlıdır.”

‘KISMİ ÇALIŞMA’ DA GERİ ÇEKİLDİ

 

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde yer alan kısmi zamanlı çalışmayı düzenleyen madde de metinden çıkarıldı.

Teklif üzerinde devam eden görüşmelerde önceki gün, Ak Parti’nin, “kısmi çalışma” ile ilgili düzenlemeyi içeren 21. maddenin metinden çıkarılması yönünde verdiği önerge kabul edildi. Metinden çıkarılan söz konusu madde, şu hükümleri içeriyordu: “Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020’ye kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri, kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’unu aşamayacak, bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.”

 

Böylece, belirli süreli iş sözleşmesinin 25 yaş altı ve 49 yaş üstü için kolaylaştırılmasını ve 25 yaş altındaki genç işçilerin ayda 10 günden az olan çalışmalarının sigorta priminin ödenmemesini öngören düzenlemelerle birlikte iş barışını bozacak 3 madde geri çekilmiş oldu.

Kaynak: Aydınlık