ILO KAYIT DIŞI ÇALIŞAN 5 KİŞİDEN BİRİ İŞİNİ KAYBETTİ

ILO Salgının Türkiye’nin istihdamına etkisini araştırdı; Kayıt dışı çalışan her beş kişiden biri işini kaybetti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) “Salgının Türkiye istihdamı üzerindeki etkisi: COVID-19 olmasaydı ne olurdu” başlıklı çalışmasında, salgının en üst düzeye çıktığı mayıs ayında 3 milyon istihdam kaybı yaşandığını, alınan önlemlerle bunun bir miktar telafi edildiğini ortaya koydu. Buna karşılık, esas etkinin kayıt dışı çalışanlarda gözlendiğini ve her 5 kayıt dışı çalışandan l’inin işini kaybettiğini belirledi.

Uluslararası projeksiyonlar ve geçmiş dönem eğilimleri baz alınarak salgın yaşanmadığı bir ortamda istihdamın nasıl gelişeceğine yönelik ekonometrik modelle yapılan çalışmada, 29 ayrı sektör üzerinden analiz yapıldı. Buna göre, eğer salgın olmasaydı Türkiye’de istihdam yükselip 2019 seviyesini geçecek ve 29 milyon seviyelerine gelecekti. Luis Pinedo Caro tarafından yapılan ILO çalışmasında, salgının erkeklere kıyasla kadınları, kayıtlı çalışanlara kıyasla kayıt dışı çalışanları, yetişkinlere kıyasla gençleri, yaş ve cinsiyet söz konusu olduğunda ise genç ve yetişkin erkeklere kıyasla genç kadınları daha fazla etkilediği belirlendi.

Çalışmada, dikkat çekilen bir  başka olgu da kayıtlı işyerlerinin salgındaki düşüşü oldu. Buna göre Nisan 2018’de 1 milyon 74 bin olan SGK’ya bildirimde bulunan işyeri sayısı Ekim 2019’de 832 bine geriledi. Çalışmaya göre, % 21 ile konaklama, % 14,1 ile inşaat, % 6,7 ile ticaret (toptan-perakende) % 6 ile taşımacılık, % 5,8 ile sanayi, % 5,5 ile tarım en fazla istihdam kaybına uğrayan sektörler oldu.

Kaynak: Dünya