ILO’DAN UYARI: KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI GİDEREK AZALIYOR, ÖNLEM ALIN

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesi’nin 2021 Yılı Raporu yayımlandı.

ILO’nun uluslararası çalışma standartlarına ilişkin sözleşmelerine Türkiye’nin uyumunun değerlendirildiği 36 sayfalık raporda “kaygı” (20), “endişe” (7) ve “üzüntü” (4) içeren ifadelerin çokluğu dikkati çekti.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftişler sonucunda uygulanan para cezası ve işyeri faaliyetlerinin durdurulmasında yaşanan azalmanın kaygıyla gözlemlendiği belirtilen raporda, sendikaların kurulması, sendikalara katılım ve işleyişle ilgili kısıtlamalara yönelik iddiaların kaygıyla karşılandığı ifade edildi.

Raporda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine ilişkin cesaret verici gelişmelere rağmen kadınların işgücüne katılım oranlarındaki artışın yavaş kaldığına dikkat çekildi. Hükümetin, kadınların yeterli öğrenim ve mesleki eğitime ve yüksek mevkiler dahil kayıtlı ve ücretli işlere erişimlerinin artırılması için çabalarını artırmasını özel proaktif önlemler almaya devam etmesini istedi. Raporda, “Komite, Hükümet’in hem erkek hem de kadınların iş ve aile sorumluluklarını dengeleyebilmeleri için, çocuk bakım ve aile tesislerini geliştirilmesi ve destek sağlanması ve ayrıca Hükümet’in atıf yaptığı idari engellerin kaldırılması suretiyle, adımlar atmaya devam etmesini istemektedir” denildi. Raporda, sendikal özgürlükler konusunda Türkiye’den beklentiler şöyle sıralandı:

“Komite, Hükümet’i sendika üyeliğine bakılmaksızın örgütlenme özgürlüğünün temel hakların getirdiği normal koşullar ve şiddet, baskı ve tehditlerden arınmış çevrede sürdürüldüğünü garanti edecek tüm uygun önlemleri almaya; işçi ve işveren örgütlerine ve bu örgütlerin üyelerine normal yargı ve hukuk sürecinin sağlanacağını garanti etmeye, sendikaların kapatılmasının yargı kararıyla yapılması ve yargı sürecindeki savunma hakkının bağımsız hakimler tarafından tümüyle garanti edilmesini sağlamaya çağırmaktadır.”

Kaynak: Yeniçağ