YURTİÇİ KARGO’DA SENDİKA DÜŞMANLIĞI MAHKEME KARARIYLA TESCİLLENDİ

MAHKEME, ‘SENDİKAL NEDENLE’ İŞÇİ ÇIKARILDIĞINA, İŞÇİNİN İŞE İADESİNE VE SENDİKAL TAZMİNATA KARAR VERDİ

Sendikal haklarını kullanan işçilere yönelik tehditlerle istifa kâğıtları imzalatmaktan, onlarca üyemizi işten çıkarmaktan ve anayasal haklarını çiğnemekten geri durmayan Yurtiçi Kargo işverenin sendika karşıtı tutumu, mahkeme kararıyla tescillendi.

Sendikamızın örgütlenme çalışması yaptığı Yurtiçi Kargo’da bugüne kadar 60’tan fazla üyemiz işten çıkarıldı. İşten çıkarılan üyelerimiz için işe iade davaları açıldı.

Yurtiçi Kargo işçisi olmasına rağmen muvazaalı olarak alt işveren Turan Kargo’da sigortalı gösterilirken işten çıkarılan üyemiz Veysel Dönmez hakkında, İstanbul 28. İş Mahkemesi’nde işe iade davası açıldı.

İstanbul 28. İş Mahkemesi’nde dün (30.03.2021) görülen duruşmada Mahkeme, Dönmez’in ‘sendikal nedenle’ işten çıkarıldığına, asıl işveren olan Yurtiçi Kargo’da işe iadesine, işe başlatması ya da başlatmaması şartına bağlı olmaksızın bir yıllık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve 4 aya kadar boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetti.

Başkan Öztürk; Yurtiçi Kargo’da sendikal mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Kararı değerlendiren Genel Başkanımız Kenan Öztürk, “Yurtiçi Kargo’da işverenin baskı ve tehditlerine rağmen işçiler sendikamıza üye olmaya devam etmektedirler. Yurtiçi Kargo’da baskı, hak ihlali ve hukuksuz uygulamalar mahkemenin bu kararıyla birlikte bir kez daha belgelenmiş oldu” dedi.

Yurtiçi Kargo’da işçilerin fazla mesai ücreti almadan günde 12-14 saat çalıştığını belirten Başkan Öztürk, “Yurtiçi Kargo, kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sendikal haklardan mahrum bırakarak, sömürü koşulları altında çalıştırmak istiyor. Bu uygulamaları ile işçileri yalnızlaştırıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvencesiz ve örgütsüz bırakmak istiyor. Yurtiçi Kargo, haksız ve hukuksuz yöntemlerden, işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli; onlara emeklerinin karşılığını vermeli, en temel ve demokratik hakkı olan sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir” diye konuştu.

Genel Başkan Öztürk, “Yurtiçi Kargo işçileri, insanca yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir düzene kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.