YURTİÇİ KARGO’DA İŞE İADE DAVASINI KAZANDIK

MAHKEME, İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARILMASINI ‘SENDİKAL NEDEN’ SAYARAK İŞE İADE VE SENDİKAL TAZMİNATA HÜKMETTİ

Yurtiçi Kargo’da sendika üyesi işçilere yönelik baskı, hak ihlali ve hukuksuz uygulamalar mahkeme kararıyla bir kez daha belgelenmiş oldu. Yurtiçi Kargo’da işten çıkarılan işçilerle ilgili işe iade davaları birer birer sonuçlanmaya başladı. Mahkeme, bir kez daha işçilerin işten çıkarılmasını ‘sendikal sebep’ sayarak işe iade ve sendikal tazminata karar verdi.

Yurtiçi Kargo işçileri anayasal hakkını kullanarak sendikamıza üye oldular ancak işçilere yönelik istifa baskısı ve mobbinge varan uygulamaların ardı arkası kesilmedi. Yurtiçi kargo işvereni farklı tarihlerde yaptığı işten çıkarmalar ile bugüne kadar 150’den fazla üyemizin işine son verdi. İşten çıkarılan üyelerimizle ilgili işe iade davaları açıldı.

Yurtiçi Kargo işçisi olmasına rağmen muvazaalı olarak alt işveren Turan Kargo’da sigortalı gösterilirken işten çıkarılan üyemiz Serkan Sarıkaya ve Celal Şimşek’le ilgili İstanbul 23. İş Mahkemesinde dün (27.07.2021 tarihinde) görülen dava duruşmasında Mahkeme, Serkan Sarıkaya ve Celal Şimşek’in ‘sendikal nedenle’ işten çıkarıldığına karar verdi. Mahkeme, her iki üyemizin de asıl işveren olan Yurtiçi Kargo’da işe iadesine, işe başlatması ya da başlatmaması şartına bağlı olmaksızın 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve 4 aya kadar boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetti.

Bundan önce de çeşitli mahkemelerce Yurtiçi Kargo’da işten çıkarılan üyelerimizle ilgili açılan çok sayıda davada işe iade ve sendikal tazminata hükmeden kararlar verilmişti.

YURTİÇİ KARGO İŞVERENİNİ SENDİKA KARŞITI TUTUMUNDAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Başkanımız Kenan Öztürk, sendikal haklarını kullanan işçilere yönelik zorla istifa kâğıtları imzalatarak işçilerin yasal haklarını engelleyen Yurtiçi Kargo işverenini bu tutumundan vazgeçmeye çağırdı.

Yurtiçi Kargo’nun sendikal sebeplerle işçi çıkarttığının ve kendi işçisi olmasına rağmen işçileri muvazaalı olarak çalıştırdığının mahkemenin bu kararıyla birlikte bir kez daha ispatlandığını belirten Başkan Öztürk, “Yurtiçi Kargo işvereni bu haksız ve hukuksuz uygulamalarına derhal son vermeli, çalışanların anayasal hakkına saygı göstermelidir” dedi.

İşverenin baskı ve tehditlerine rağmen işçilerin sendikamıza üye olmaya devam ettiklerini bildiren Başkan Öztürk şu açıklamalarda bulundu; “Ülkemizin en eski kargo firmalarından olan Yurtiçi Kargo, kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sendikal haklardan mahrum bırakarak, günde 12-13 saat sömürü koşulları altında çalıştırmak istiyor. Bu uygulamaları ile işçileri yalnızlaştırıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvencesiz ve örgütsüz bırakmak istiyor ama yanılıyor. Sendikamız Yurtiçi kargo işçilerinin yanındadır. Yurtiçi Kargo işçileri, insanca yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir düzene kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir.

Yurtiçi Kargo, haksız ve hukuksuz yöntemlerden, işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli; onlara emeklerinin karşılığını vermeli, en temel ve demokratik hakkı olan sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir.“