YEMEKSEPETİ İŞVERENİNİ SENDİKA HAKKINA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Merkez Yönetim Kurulumuzun 16.08.2021 tarihli açıklaması;

YEMEKSEPETİ İŞVERENİNİ SENDİKA HAKKINA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ;

ÖNCELİĞİNİZ YASALARA UYGUN DAVRANMAK, ÇALIŞANLARIN SENDİKA HAKKINA SAYGI DUYMAK OLMALIDIR!

2001 yılında kurulup 2015 yılında Alman sermayeli Delivery Hero tarafından satın alınan Yemeksepeti, online market hizmeti veren, günlük cirosu ve işgücü kapasitesi bakımından sektörünün önemli firmalarından birisi.  

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan ve basına verdiği demeçlerde önceliğinin çalışanlarının haklarını korumak ve güvenliğini sağlamak olduğunu ileri süren Yemeksepeti, bu iddiasının aksine çalışanlarının anayasal haklarına bile saygı göstermiyor. Kamuoyuna şirin görünmek için ileri sürdüğü bu iddialarını unutup işçilerin sendikal haklarını çiğnemekten geri durmuyor.  

Yemeksepeti A.Ş.’de dağıtımcı kurye ve depo elemanı olarak çalışan işçiler çalışma koşullarını iyileştirmek, insanca bir yaşam sürdürebilmek için anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldular. Buna karşı işveren ise işçilerin sendikalaşmasını engellemek için hile de dâhil her türlü yol ve yönteme başvurmaya başladı. Sendika üyesi işçilere yönelik türlü mobbing uygulamalarıyla, sürgünlerle, işten çıkarma ve istifa baskılarıyla sendikal örgütlülüğü engellemeye çalışan işveren, işyerinin NACE kodunu değiştirme gibi bir hileye de başvurarak sendikal haklara yönelik saldırılarına yeni bir boyut ekledi.

Şirketin bu hileli davranışına karşı mücadele eden sendikamız, bir yandan da örgütlenme çalışmasına hız vererek toplu sözleşme için gerekli çoğunluğu sağladı ve Çalışma Bakanlığına çoğunluk tespiti başvurusunda bulundu. Çalışma Bakanlığı’nın 08.07.2021 tarihli tespit yazısı ile sendikamızın Yemeksepeti’nde çoğunluk sağladığı tespit edildi.

Çoğunluk tespitinin ardından toplu sözleşme sürecini başlatmak üzere işverene çağrıda bulunan sendikamızın iyi niyetli çağrılarına ve girişimlerine rağmen işveren, işçilerin sendikal haklarına saygı duyup toplu sözleşme masasına oturmak yerine sendikamızın çoğunluğuna itiraz davası açarak süreci uzatmaya, baskı ve tehditle işçileri istifa ettirip toplu sözleşme masasından kaçmanın yol ve yöntemlerini aramaya başladı. İşveren, yasal boşlukları kullanarak sendikamızın çoğunluk tespitine karşı dava açmayı, yani çalışanlarının sendikal haklarına karşı tahammülsüz tutumunu devam ettirmeyi tercih etti.

YEMEKSEPETİ, PERFORMANS DAYATMASI VE HIZ BASKISI YAPIYOR

Yemeksepeti, işçilerini düşük ücretlerle, günlük 8 saati aşan, hatta bazen 13-14 saati bulan çalışma sürelerine tabi tutarak çalıştırmaktadır. Üstelik kanuna aykırı uygulamalarla uzun sürelerle çalıştırdığı işçilerin fazla mesai ücretlerini de türlü bahaneler ileri sürerek ya hiç ödememekte ya da eksik ödemektedir.     

Performans dayatması ve hız baskısı nedeniyle işçiler iş güvenliğini tehdit eden riskleri göze alarak çalışmaktadır. Gün boyunca bir yarış halinde siparişleri yetiştirmeye çalışan motor kuryeler, saatte 4 paket teslim etmek zorunda bırakılmaktadır. Siparişlerin teslimatı için belirlenen sürenin 15 dakika ile sınırlandırılması nedeniyle trafikteki riskler ölümcül boyutlara varmaktadır. Ve ne yazık ki meydana gelen kazalar nedeniyle yaşamını yitiren işçiler olmaktadır.

Performans ve hız baskısına, keyfi fazla mesailere, yasal sürelerin üzerinde uzun çalışmaya, ücretlerdeki keyfi kesintilere itiraz eden işçileri tazminatsız bir şeklide işten çıkarılmaktadır. İşveren, işçileri kölelik koşullarında, hiçbir söz hakkı olmadan çalıştırmaya devam edebilmek için; en temel, anayasal haklarından biri olan sendika hakkını engellemeye çalışmaktadır.

SENDİKA HAKTIR ENGELLENEMEZ

Sendikamız, işverenlerin tüm baskı ve hilelerine rağmen Yemeksepeti’nde çoğunluğu sağlamıştır. İşveren, çoğunluk tespitimize itiraz ederek toplu sözleşme sürecini uzatmaya, böylece sendikadan kurtulmaya çalışıyor ancak yanılıyor. Sendikamız, Yemeksepeti işçileriyle birlikte; daha iyi bir yaşam için, daha iyi bir ücret ve daha fazla sosyal hak, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni mücadelesine devam etmekte kararlıdır. İşverenin hiçbir baskısı, tehdidi ya da itirazı bizi yolumuzdan döndüremez. 

İşvereni, sendika karşıtı bu tutumundan bir an evvel vazgeçmeye çağırıyor, sendika üyesi işçilere yönelik ‘ya sendikadan istifa et ya da işi bırak’ baskısına son vermesi, işçilerin anayasal hakkına saygı göstermesi konusunda uyarıyoruz. Aksi halde meşru, yasal ve demokratik bütün haklarımızı sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Emekten yana tüm sendikaları, kurum ve kişileri sendikamızda örgütlenen Yemeksepeti işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz. (16.08.2021)

TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU