İBB’YE BAĞLI İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.’DE TİS YETKİSİ ALDIK

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Personel Yönetim Anonim Şirketi (İSPER)’de Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yetkisini aldık.

İBB’nin iş ortağı İSPER Personel Yönetim A.Ş.’de örgütlenme çalışması sürdüren sendikamız, bu işyerinde üye yeter sayısına ulaştıktan sonra Çalışma Bakanlığına çoğunluk tespiti başvurusunda bulundu. Bakanlığın çoğunluk tespitini taraflara bildirmesinin ardından sendikamız, TİS yapabilmek için yetki tespiti istedi.

Çalışma Bakanlığı’nın 05.11.2021 tarihli yetki tespit yazısını taraflara tebliğ etmesinin ardından yetki tespitimiz kesinleşti.

İSPER Personel Yönetim A.Ş., İBB’nin kadın, yaşlı, engelli ve çocuklardan oluşan toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal projeleri gerçekleştirmek amacıyla 1998 yılında Sağlık AŞ olarak kuruldu.

2017 yılında İBB’nin eğitim, sağlık, cenaze işleri, zabıta, halkla ilişkiler, sosyal hizmetler gibi birçok alanda taşeron olarak aldığı hizmetlerde çalışan yaklaşık 7500 personel, Sağlık AŞ bünyesine katıldı.

2018 yılında ismini İSPER (İstanbul Personel Yönetim A.Ş.) olarak değiştirdi.

İSPER’in 15 No’lu taşımacılık işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde örgütlenen sendikamız, burada çalışan üyeleri adına önümüzdeki günlerde TİS görüşmelerine başlayacaktır.