EVDE, İŞTE, SOKAKTA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SON!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1999 yılında ilan edilen bir gündür.

BM’nin 25 Kasım’ı şiddete karşı mücadele günü olarak ilan etmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde cinsel şiddet sonucu öldürülen Mirabel Kardeşler adlı üç kız kardeşin mücadelesine dayanır. Mirabel kardeşlerin mücadelesi, kadın mücadelelerine ilham verir.

Kadına yönelik şiddet, dünyada en yaygın insan hakkı ihlallerinden birisidir. Dünya’da her üç kadından biri ev içinde, sokakta yahut çalıştığı işyerinde şiddete uğruyor. Her yıl binlercesi cinsel veya fiziksel şiddet sonucu yaşamını yitiriyor.

Doğal afetler, savaşlar, ekonomik krizler, bugün olduğu gibi içinde bulunulan yoksulluk ve salgının yarattığı ekonomik ortam, kadına yönelik şiddeti artırıcı bir rol oynuyor.

İşyerleri, kadına yönelik şiddetin yaşandığı mekanların başında geliyor. Kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı hizmet işkolu ve kamu sektöründe kadına yönelik şiddet daha fazla yaşanıyor.  Saldırı, tekmeleme, tokat atma, itme, sarsma, çimdik atma, ısırma, boğazını sıkma, cisim fırlatma gibi fiziksel güç kullanılarak uygulanan fiziksel şiddet ile yıldırma amaçlı yapılan mobbing işyerlerinde kadına yönelik şiddet türlerinin başında geliyor.

Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet türü olarak diğer şiddet türlerden ayrılıyor. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık oluşturma ve mücadele önem taşıyor.

Kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliği sağlanmalı, ailede ve toplumun bütün kurumlarında ayrımcılığa ve eşitsizliği karşı bir bilinç oluşturulmalıdır.

Kadına yönelik şiddeti önleyen yasa ve sözleşmeler etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

Şiddete, ayrımcılığa ve zorbalığa karşı sesimizi yükseltmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

EVDE, İŞYERİNDE, SOKAKTA KADINA YÖNELİK YÖNELİK ŞİDDETE SON!

GÜVENCELİ SENDİKALI İŞ, ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM!