BAKANLIĞIN ‘ESNAF KURYE’ DÜZENLEMESİ OLUMLU BİR ADIMDIR ANCAK YETERSİZDİR

Merkez Yönetim Kurulumuzun 09.02.2022 tarihli açıklaması;

BAKANLIĞIN ‘ESNAF KURYE’ DÜZENLEMESİ OLUMLU BİR ADIMDIR ANCAK YETERSİZDİR

Kurye işçilerinin günlerdir süren mücadelesi sonuç vermiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK),  taşımacılık işkolunda e-ticaret üzerinden hizmet veren işletmelerde esnaf kurye sınırlamasını genişletme yönünde bir düzenleme yapacağı basına yansımıştır.

Ülkemizi de etkisi altına alan Covit-19 pandemisi sürecinde e-ticaret hacmi artış göstermiştir. E-ticarette son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak Taşımacılık işkolumuzdaki rekabet artmış, işletmelerin taşıma maliyetlerini ucuza getirme arayışı ve her geçen gün katlanarak artan işsizlik nedeniyle esnek ve güvencesiz çalışma modelleri yaygın hale gelmiştir.

Bu dönemde, firmalara esnaf kurye çalıştırma serbestisi getirilmiş, bu firmalara yüzde 10 kadrolu çalıştırma şartı konulmuştu. Diğer bir deyişle, Türkiye’de kayıtlı 200 bin motokurye işçisinin yüzde 10’u şirket bünyesinde çalışırken kalan yüzde 90’ını kendi hesabına çalışanlardan yani esnaf kuryelerden oluşmaktaydı. 

Öte yandan motokurye derneklerine göre ise kayıtdışı çalışanlarla birlikte 900 bini aşkın kuryenin olduğu bilinmektedir.

Esnaf Kurye sistemiyle kârını katlayarak arttıran patronlar, aynı zamanda bu sistem sayesinde işçileri iş güvencesi, sigorta, sendika ve diğer sosyal haklardan mahrum bir şekilde çalıştırma olanağını da elde etmiş oluyorlar. Kendi hesabına çalışan esnaf görüntüsü verildiği için sendikal haklardan yararlanamayan kuryeler, bir sendikaya da üye olamıyorlar. 

Sendikamız, kargo emeğinin eğretileşmesi anlamına gelen aynı zamanda sendikasızlaştırmanın bir aracı olan esnaf kurye sisteminin sakıncalarına dikkat çekmiş ilgili mercileri tedbir alması için defaten çağrı yapmıştır. Nitekim bu modele ilişkin yaptığı alan araştırmasının sonuçlarını, “Kargo Taşımacılığında Kendi Hesabına Çalışma Aldatmacası Esnaf Kurye Modeli” adlı bir yayında toplamış ve geçtiğimiz yıl kamuoyu ile paylaşmıştır.

“Aracını al gel, kendi işinin patronu ol” gibi sloganlarla cazip gösterilmeye çalışılan bu sistemin aslında işçilerin hak ve hukukunu ortadan kaldıran bir sistem olduğunu gözler önüne sermiştir.

İşçilik haklarını ortadan kaldıran bu sistemde, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve çalışarak emekli olma hakkının bulunmayışının; İşçinin ve çocuklarının sağlık sigortası, senelik izin hakkı, bayram tatili, hafta tatilinin olmayışının çalışanlar aleyhine kayıplar doğurduğunu belgelemiştir.

Esnaf kurye sorunu bir tespit olmanın da ötesinde bir talebe dönüşmüş, Trendyol, Yemeksepeti, Hepsijet ve Scotty işçilerinin mücadelesinde somut bir şekilde dile getirilmiştir.

İşçilerin mücadelesi sonucunda BTK’nın esnaf kurye sınırlamasını genişleteceği yönünde attığı adım olumludur ancak talepleri karşılamaya yetmemektedir.

Esnaf kurye modeli tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı, bu modelle çalışan işçilerin tamamı kadroya geçirilmeli ve işçilik hakları, sendikalı olma haklarına ilişkin yasal garanti verilmelidir.

Taşeronlaşmanın, esnek ve güvencesiz çalışmanın ve sendikasızlaştırmanın bir aracı olan esnaf kurye sistemi bütünüyle yasaklanmalı; ‘Kendi hesabına çalışma’ aldatmacasına son verilmelidir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz.

TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU