MOTOKURYELER İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan İş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde, dijital platform çalışanlarının çalışma hayatındaki statüleri tanımlanıyor.

Dijital platform çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarının düzenlenmesini amaçlayan teklif, iş sağlığı güvenliği ile sosyal güvenlik haklarına yönelik hükümleri içeriyor.

Dijital işgücü platformları aracılığıyla çalışma ve kendi hesabına çalışmanın tanımlanmasına ilişkin esaslar düzenleniyor.

Dijital işgücü platformlarında veya taşımacılık sektöründe kurye olarak çalışanların kullandıkları araçlara yönelik mali sorumluluk sigortasının işverenler tarafından yaptırılması öngörülüyor.

Teklifin kapsamında olan ve işçi statüsündeki çalışanların, sosyal güvenlik mevzuatı açısından işçi statüsünde sigortalı olmaları ve ödeyecekleri primlerin miktarının saptanması, bu tür çalışmanın tespiti ve tarhı hakkındaki usul ve esaslar ile uygulanacak idari para cezaları belirleniyor.

‘GÜVENCESİZLİĞİN YENİ BİÇİMİ’

Teklifin gerekçesinde, dijital emek platformlarının, çalışanlar açısından “güvencesizliğin ve sömürünün yeni biçimi” olduğu savunuldu.

Bu platformların, her geçen gün daha fazla değer kazandığı ve daha fazla işçinin temel gelir kaynağı olduğu belirtilerek, Türkiye’de örneklerine rastlanılan bu çalışma biçiminde emekçilerin, korumasız, güvencesiz ve düşük ücretle çalışmak zorunda bırakıldığı ileri sürüldü.

İktidarın kötü ekonomi yönetiminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle çalışanların satın alma gücünün çok zayıfladığı, elektrik, doğal gaz ve temel gıdaya yapılan zamlar yüzünden de vatandaşların kendilerini ekonomik buhranın içinde bulduğu iddia edildi.

Gerekçede, bu yıl başından itibaren dijital platform çalışanlarının gerçekleştirdiği eylemler sonucunda çalışma koşullarında iyileştirmeler yapıldığı, ancak sorunun kalıcı çözümü için bir mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Aydınlık