ACARSOY TEKSTİL İŞÇİLERİNİ ZİYARET VE 1 MAYIS’A ÇAĞRI

Sendikamızın Bursa Şubesinin de aralarında bulunduğu Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Acarsoy Tektsil’de işten atılan işçileri ziyaret ederek, birleşik ve güçlü bir 1 Mayıs için alanlarda olma çağrısı yaptı.

Çalışanlarının yarıdan fazlasını kadın işçilerin oluşturduğu, Zara gibi markalara iplik üreten Acarsoy Tekstil’de 5 işçi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılmıştı. İşten atılan kadın işçiler fabrika önünde 25 Mart tarihinde direniş başlatmıştı.

Direniş yerine yapılan ziyarette konuşan Bursa Şube Başkanımız Özdemir Aslan, Acarsoy Tekstil işverenini çalışanların sendika hakkını tanımaya ve işten attığı işçileri işbaşı yaptırmaya çağırdı. Sendikaya üye olma hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten Aslan, çalıştıkları Acarsoy Tekstil’de mobinge, ağır çalışma koşullarına karşı sendikalaşma mücadelesi veren işçilerin sudan bahanelerle hukuksuz bir şekilde işten atılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve işçiler haklarını alana kadar desteğin süreceğini ifade etti.

Birleşik güçlü bir 1 mayıs için de alanlarda buluşma çağrısı yapan Şube Başkanımız Aslan, “Sendikal örgütlenme önündeki engellerin, iş cinayetlerinin hız kesmediği, pandeminin, ekonomik krizin ve son süreçte yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini derinden hissettiğimiz koşullarda; işçiler ve emekçiler olarak daha yakıcı hale gelen taleplerimizle 1 Mayıs’ı karşılıyoruz. Bugün burada, haklı mücadeleleri ile dayanışmak üzere ziyaret ettiğimiz Acarsoy Tekstil işçilerinin taleplerini de haykıracağımız 1 Mayıs mitingine de çağrı yapıyoruz. 1 Mayıs’ta işçi sınıfının, emekçilerin ve yoksul halkın ekonomik ve demokratik taleplerini dile getirmenin yanında Acarsoy Tekstil işçilerinin taleplerini de haykıracağız.” dedi.

Aslan, zamlara, işsizliğe, açlık ve yoksulluk dayatmalarına; sendikalaşma önündeki engellere karşı güvenceli iş-insanca yaşam talebini daha gür bir sesle dile getirmek için 1 Mayıs’ta alanlarda bir araya gelme çağrısı yaptı.