BURSA ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜMTİS

TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI BURSA ŞUBESİ

“TÜMTİS” TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI BURSA ŞUBESİ ’nin 9.Olağan Genel Kurulu 05.06.2022 tarihinde Saat 10.00.’da Veysel Karani Mah. BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Toplantı Salonu Osmangazi / BURSA adresinde aşağıdaki gündem uyarınca toplanacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 12.06.2022 tarihinde aynı yer ve saate aynı gündemle yapılacaktır.

Delegelere ve ilgililere duyurulur.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Divan Seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Açılış konuşması
 5. Konukların tanıtımı ve konuşmaları
 6. Şube Yönetim Kurulu Raporlarının Okunup Görüşülmesi
 7. Kurulların ibrası
 8. Seçimler
  a) Şube Yönetim Kurulu
  1-  Başkan -Sekreter – Mali Sekreter
  2- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
  a) Şube Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
  b) Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
  c) Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerinin seçimi