ÜST FEDERASYONUMUZ ETF’NİN 6. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Uluslararası üst federasyonumuz ETF’nin 6. Olağan Kongresi Budapeşte’de gerçekleşti. Frank Moreels’in yeniden başkan seçildiği Kongrede, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Bağlı bulunduğumuz Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF)’nin 6. Olağan Genel Kurulu 24-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşti. Kongreye, Türkiye’den sendikamızın Genel Başkanı Kenan Öztürk delege olarak katıldı. Genel Başkanımızın yanı sıra Türkiye’den ETF üyesi olan Dad-Der, TDS, BTS ve Liman-İş sendikasının başkan ve yöneticileri de kongreye katılanlar arasındaydı.

500’ü aşkın delege katıldı
“Yolcu Kalmasın; Hedef Adil Taşımacılık” temasıyla gerçekleşen Kongreye, Avrupa genelinde 38 ülkeden 200’ü aşkın taşımacılık-ulaşım sendikasını temsilen 500’den fazla delege katıldı. Taşımacılık sektöründeki zorluklara nasıl yanıt verileceği, taşımacılık işçileri için insan onuruna yaraşır, adil bir geleceğin nasıl sağlanacağı konusu Kongrenin ana gündemini oluşturdu.

 

Genel Başkan Öztürk: Savaşa karşı barışı, emekçilerin kardeşliğini savunmamız zorunludur
Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Kongrede yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz dönemde vekil güçler eliyle sürdürülen savaşların yol açtığı durum, göç ve göçmen sorunu, dünyada ve ülkemizde işçi hakları ve uluslararası kargo firmalarında örgütlenme deneyimleri ile sendikal dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Kenan Öztürk konuşmasının başında Libya, Irak, Yemen, Suriye ve Afganistan’dan sonra Ukrayna’yı içine alan savaşın sonuçlarına değindi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaşın emekçiler açısından göç, acı ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini, işgalci taraf Rusya kadar savaş kışkırtıcılığı yapan Amerika ve işbirlikçi ülkelerin de bu acıların sorumlusu olduğunu ifade etti. İşgal ve sömürüye dayalı bu savaşların halkların kardeşliği ile işçilerin birliğine zarar verdiğini belirten Başkan Öztürk, işçi sınıfının yıllarca mücadele ederek elde ettiği hakların da geriye götürüldüğünü, bu nedenle savaşa karşı barışı ve emekçilerin kardeşliğini savunmanın yaşamsal önemde olduğunu ifade etti.

8 milyon mültecinin barındığı ülkemizde de zaman zaman göçmenlere yönelik ırkçılığa varan söylem ve yaklaşımların bulunduğunu belirten Başkan Öztürk konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Bugün içinden geçilmekte olan ekonomik krizin sorumluları hiçbir ülkede göçmenler değil, tam tersine onlar bu savaşın mağdurlarıdır. Dolayısıyla bu kışkırtıcı tutum ve davranışlar yanlıştır ve emekçilerin birliğine zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. İşçilerin sorunları ortaktır, bu sorunlara karşı birlikte mücadele etmesi gerekiyor. ETF, ITF gibi üst federasyonlarımız başta olmak üzere biz sendikaların savaşa karşı barışı, emekçilerin kardeşliğini savunması zorunludur. Aksi takdirde işçiler kaybetmeye devam edecektir. Savaşlarla birlikte kazanımları geriye götürülecektir. İşçi sınıfı geçmişte ödediği ağır bedeller ve verdiği mücadelelerle önemli haklar elde etmiştir ancak tüm dünyada işçi sınıfının sahip olduğu bu hakları geriye götürülmektedir. Sendikalar olarak bizim, önümüzdeki dönem, bu hakları korumak ve büyütmek için daha kararlı ve ısrarlı bir mücadele ortaya koymamız gerekiyor.”

Taşımacılık işkolumuzda durum, mücadele deneyimleri, dayanışmanın önemi
Taşımacılık sektöründeki duruma ilişkin olarak da görüş ve değerlendirmelerini aktaran Başkan Öztürk, dünyada belli başlı çok uluslu şirketlerin sektörde hakim hale geldiğini, sektörde tekelleşmeye doğru bir gidişatın bulunduğunu; öte yandan bu firmaların geldikleri ülkelerde sendikalı oldukları halde Türkiye gibi sendikal haklar konusunda engellerin bulunduğu ülkelerde ise bu durumdan güç alarak sendikalaşmayı engellediklerini ifade etti.

Uluslararası şirketlerin bu hak tanımaz tutumunun ancak enternasyonal bir dayanışma ile geriletilebileceğini belirten Başkan Öztürk, Türkiye’de sendikamızın bu anlamda pek çok mücadele örneği sergilediğini anlattı. Başkan Öztürk, sendikamızın özellikle UPS Kargo’da 272 gün, DHL Lojistik’te 476 gün ve DHL Express’te 556 gün boyunca verilen zorlu örgütlenme mücadelelerine ve deneyimlerine değindi.

Bir taraftan işyeri önünde çadır kurularak ve işten atılan işçilere asgari ücret tutarında maddi yardımlarla; bir taraftan da dayanışmayı büyüterek sonuca ulaşıldığını belirten Başkan Öztürk bu süreçte özellikle uluslararası dayanışmanın önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Direnişlerin devam ettiği sırada yaklaşık 20’ye yakın ülke delegasyonunun direniş yerini ziyarette bulunmasının büyük bir moral ve motivasyon yarattığını, bu süreçte ayrıca çok sayıda ülkede ETF ve ITF’nin çağırısıyla, eş zamanlı eylemlerin örgütlendiğini, bunun da uluslararası sendikal dayanışmanın aslında neleri başarabileceği konusunda birer örnek olduğunu ifade etti.

‘Destek vermeye de hazırız’
Sendikamızın sadece dayanışma bekleyen bir konumda olmadığını aynı zamanda dayanışmaya da hazır olduğunu belirten Başkan Öztürk, “Gerek örgütlü olduğumuz çok uluslu şirketlerde, gerek yerel düzeydeki işyerlerindeki örgütlülüğümüzle, dünyanın neresinde olursa olsun sınıf kardeşlerimizle dayanışmaya hazırız” dedi.

Sendikal örgütlenme önünde engeller
Türkiye’de sendikal hareketin durumuna da kısaca değinen Başkan Öztürk, ülkemizde örgütlenme önünde engellerin bulunması nedeniyle sendikaların zor koşullarda faaliyet sürdürdüğünü, işverene tanınan itiraz hakkı ile mahkeme süreçlerinin uzadığını, sendikaya üye olduğu için her yıl onlarca işçinin işten çıkarıldığını; ülkemizde sendikal örgütlenme düzeyinin yüzde 14’lerde bulunduğunu ifade etti. Genel Başkan Kenan Öztürk, sendikal hakların ilerletilmesi mücadelesinin, yılmadan ve kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, delegasyon tarafından büyük ilgi gören konuşmasını alkışlar arasında ve kongreyi selamlayarak tamamladı.

Frank Moreels yeniden başkan
ETF 6. Olağan Kongresi’nde delegelerin oyları sonucunda Frank Moreels yeniden başkan seçilirken; ETF Genel Sekreterliğine Livia Spera seçildi.

Genel Başkanımız ETF Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi
ETF 6. Olağan Kongresi’nde aynı zamanda Yürütme Kurulu üyelikleri de belirlendi. Kongrede yapılan seçimlerde Genel Başkanımız Kenan Öztürk, ETF Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Önümüzdeki döneme ilişkin kararlar
ETF Kongresi, taşımacılık işçilerinin kendilerini etkileyen kararların merkezinde yer alması, taşımacılığın kâr odaklı sömürü ve haksız rekabetten uzak tutulması, güvenceli işler ve kapsayıcı işyerlerinin sağlanması, güvenli ve nitelikli taşımacılığın tesis edilebilmesi ve ekolojik sürdürülebilirliğin güvence altına alınması için önümüzdeki dönemde mücadele edilmesini kararlaştırdı.

Gençlik ve Kadın konferansı yapıldı
Kongre, 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Gençlik Konferansı ve ardından 24 Mayıs Salı günü yapılan Kadın Konferansı ile başladı. Gençlik Konferansında ETF’nin genlik kolları da belirlendi. Türkiye’den üyemiz Kaan Gündeş, gençlik komitesi yürütmesine seçildi.

Wizz Air havayolu işçilerine destek
Yine 23 Mayıs’ta bir Macar havayolu şirketi olan Wizz Air işçileriyle dayanışmak için Macaristan Parlamentosu önünde bir protesto organize edildi. Düşük maliyetli taşımacılık yapabilmek için sendika karşıtı politikalar uygulayan Wizz Air firmasına, ETF’nin sendikal haklar için sonuna kadar mücadele edeceği hatırlatıldı.

‘Hepimiz eşitiz’ vurgusu
23 Mayıs’ta yine kongre kapsamında “Hepimiz farklıyız, hepimiz eşitiz” teması ile bir etkinlik gerçekleştirildi ve Avrupa’da yükselen göçmen ve yabancı karşıtlığına karşı uluslararası sendikal hareketin daima göçmenler, azınlıklar ve farklı kimliklerle dayanışma içinde olacağı vurgulandı.