ADANA ŞUBEMİZİN 10. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Adana Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu 19.06.2022 tarihinde Seyhan Belediyesi Selmanı Pak Kültür Merkezi’nde genel başkan, merkez ve şube yöneticilerimiz ile delegelerin yoğun katılımı ve coşkuyla gerçekleşti. Genel Kurulda yapılan seçimlerde Halil Çekin yeniden şube başkanı seçildi. Şube sekreterliğine Şehmus Çelik, Şube Mali Sekreterliğine İbrahim Esen seçildi.

 

Divan seçimi, saygı duruşu
Genel Kurul, Şube Sekreteri Şehmus Çelik’in açış konuşması ile başladı. Delegelerin verdiği önergenin oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine Divan Başkanlığını sendikamız Genel Sekreteri Gürel Yılmaz, Divan Üyeliklerini Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan, Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan ve Adana Taşımacılık işyeri sendika temsilcimiz Soner Pulat yaptı.

Divan seçiminin ardından saygı duruşu yapıldı, ardından şube başkanı, genel başkan, konuk ve delegelerin konuşmaları gündemine geçildi.

 

ŞUBE BAŞKANIMIZIN KONUŞMASI

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi

Şube Başkanı Halil Çekin yaptığı konuşmada, genel gündem, çalışma yaşamının sorunları ve sendikamızın gündemine ilişkin değinilerde bulundu.

Şubemizin 10. Olağan kurulunu emperyalist savaşların sürdüğü, açlığın yoksulluğun derinleştiği ülkemizde her gün yeni zamlarla emeğin kazanımlarını yok etmeye yönelik saldırıların olduğu bir dönemde toplandığını belirten Çekin şu belirlemede bulundu;

“Patronların kar hırsı, iş cinayetlerini artırıyor ve her yıl yüzlerce emekçi kardeşimiz hayatını kaybediyor. Tek suçu çocuklarının nafakasını sağlamak olan işçiler, işverenlerin doymak bilmeyen aşırı kar hırsı yüzünden yaşamını yitiriyorlar. Güvenlik önlemlerini bir tabeladan ibaret sayanlar iş kazalarında eğitimsiz işçilerden kaynaklandığını belirterek iş güvenliği önlemlerini almadıkları gibi kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Oysa biz biliyoruz ki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler alınmadan ve bu iş cinayetlerinin hesabı sorulmadan bu tür cinayetlerin sonu gelmeyecektir. Bunun gerçekleşmesi için, önümüzde iki görev duruyor. İlki örgütsüz işyerlerini örgütlemek. İkincisi işyerlerimizde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamaktır.”

‘Büyüyerek yolumuza devam ediyoruz’
Sendikamız sürdürdüğü örgütlenme faaliyetleriyle örgütlüğünü büyüterek ve üye sayısını çoğaltarak yoluna devam ettiğini belirten Çekin, TÜMTİS’in konfederasyon ayrımı yapmadan bölgedeki tüm işçi ve emekçileri birleştirici bir rol üstlendiğini, grev ve direnişlere destek olduğunu, her türlü haksızlığın karşısında yer alarak üyelerine bu bilinci aşıladığını ifade etti.

Şube Başkanı Halil Çekin

Aras Kargo örgütlenmesinin geride bıraktığımız dört yılın en önemli başarılarından olduğunu belirten Çekin, bu dönemde ambar işyerlerinde yeni üyelerin de sendikamızın çatısı altında birleştiğini belirterek “Bir kez daha görülmüştür ki hiç bir güç birleşen ve direnen işçilerden daha büyük değildir. Delegasyonun huzurunda şube Başkanı olarak direnen tüm ambar işçilerine, UPS Kargo işçilerine, DHL Lojistik ve Kargo işçilerine ve Aras Kargo işçilerine ve sendika genel başkanı ile merkez yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZIN DEĞERLENDİRMELERİ

Genel Başkanımız Kenan Öztürk kongrede yaptığı konuşmada, dünyada ve ülkemizde emekçilerin durumu, genel ekonomik göstergeler ve çalışma yaşamı gündemine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

‘Savaşı yoksul emekçiler çıkarmadı’
Dünyada ülkeler arası çatışma ve gerilimler ile savaşların sürdüğü, savaşların ağır sonuçları ile baş başa bırakılan emekçilerin ise yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için mücadele verdiği bir süreçte şube genel kurulumuzun toplandığını belirten Başkan Öztürk “uluslararası tekellerin Irak, Yemen, Suriye ve Afganistan’ın ardından Ukrayna’ya üzerinden dünyayı yeniden paylaşma ve dizayn etme savaşı sürüyor. Yoksullar ve emekçiler açısından bu savaşlar, daha fazla yoksulluk ve açlık anlamına gelmektedir” dedi.

Ülkemizde de 8 milyon göçmenin bulunduğunu, göçmen işçilerin hiçbir sosyal güvencesi olmadan kölelik koşulları altında çalıştırıldığını ve mültecilik konusunun son zamanlarda siyasi gündem konusu haline getirildiğini belirten Başkan Öztürk, mülteciler sorununu sorgularken ‘bunlar niye geldi’ sorusu yerine mülteci işçilerin içinde bulundukları kölelik koşullarının sorgulanması gerektiğini, karın tokluğuna bir ücretle çalışmayı kabul eden bu işçilerin aslında bu savaşlardan sorumlu tutulamayacağını, uluslararası sermayenin dünya kaynaklarını yeniden paylaşmak için işgaller yaparak yoksul halkları ateş çemberinin içine sürüklediğini ifade etti. Zenginler servetlerini arttırırken emekçi sınıfların ise bu savaşlarda bedel ödediğini bu nedenle bütün işçilerin çıkarlarının ortak olduğuna işaret eden Başkan Öztürk, “Biz emek örgütleri olarak, dünyanın neresinde olursa olsun bu savaşın karşısında barışı ve emekçilerin kardeşliğini savunmak zorundayız” dedi.

Genel Başkan Kenan Öztürk

Ülkemizde durum, enflasyon, asgari ücret düzenlemesi

Ülkemizde yaşanan ekonomik durum nedeniyle emekçilerin yaşam koşullarının zorlaştığını ve geçinemez duruma geldiğini belirten Başkan Öztürk; “Gelinen noktada insanlarımız açlıkla yoksullukla mücadele ediyor. En temel ihtiyacı olan barınma ve beslenme hakkını karşılayamıyor. Ne demişlerdi bu döviz krizi başladığında ‘üç beş ayda çözeriz’ demişlerdi. Enflasyon o zaman yüzde 21 idi, bugün dayandığı nokta ise yüzde 73 buçuk, gerçek enflasyonun ise bunun çok üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

İşçi sınıfının elindeki kazanımları kaybetmeye devam ettiğini, açlık ve yoksulluk rakamlarının da emekçilerin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Başkan Öztürk hal böyleyken asgari ücretin 4253 lira olduğunu, ülkede yaklaşık 9 milyon işçinin asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalıştığını, sendikalaşma oranın yüzde 14, işçilerin yüzde 86’sının sendikalaşma hakkından mahrum olduğunu ifade etti. Emeğin milli gelirden aldığı payın son bir yılda yüzde 39’dan yüzde 31’e gerilediğini, sermayenin payının ise yüzde 42’den yüzde 48’e çıktığını belirten Başkan Öztürk şöyle dedi; “Sistem böyle kurulmuş ‘yoksuldan al zengine ver.’ Çıkıp basının karşısında ekonominin ne kadar iyi olduğunu, ihracatta rekor kırıldığını, ülke ekonomisinin nasıl büyüdüğünü anlatırlarken ‘sabit gelirliler hariç’ diyorlar. Sabit gelirliler kim arkadaşlar. Biz emekçiler. Yani işçiler, emekçiler kaybediyor, memurlar kaybediyor, yoksullar kaybediyor. Kim kazınıyor, bir avuç mutlu azınlık.”

Başkan Öztürk, ‘Yap-İşlet-Devret’ modeli ile garanti sözü verilen şirketlerin de bu sistem sayesinde karlarını arttırdığını, ülkemizde belli başlı şirketlerin bu süreçte daha fazla kazandığını, bu sistemin özellikle banka ve finans sektörünün de işine yaradığını ancak öte taraftan ‘sabit gelirli’ olarak nitelendirilen emekçilerin ise sürekli kaybetmeye devam ettiği tespitlerinde bulundu.

Asgari ücret yeniden düzenlenmeli
‘Tarihinin en iyi asgari ücreti’ olarak yansıtılan ve sene başında yapılan asgari ücret artışının gelinen enflasyon ortamında anlamını yitirdiğini belirten Başkan Öztürk şu değerlendirmede bulundu; “Asgari ücret bugün yapılan zamlar ve döviz artışları karşısında erimeye devam ediyor, sadece mayıs ayında 1516 lira erimiş. Bugün asgari ücretin yeniden düzenlenmesi konusu tam bir muammaya dönüşmüş durumda. Biri çıkıyor düzenleme ‘mutlaka yapılmalı’ diyor, öbürü çıkıyor ‘bakacağız değerlendireceğiz’ diyor, bir diğeri ise ‘hayır yılsonunda yapacağız’ diyor. Bu milyonların umuduyla alay etmektir. Gerçekten açlık yoksulluk bu seviyeye gelmişken ‘asgari ücreti değerlendiriyoruz’ deme lüksü olamaz. Asgari ücret komisyonu derhal toplanmalıdır. Sadece asgari ücrette değil bütün ücretlerde yaşanan kayıplar telafi edilmelidir. Mutlaka yeni düzenleme yapılmalıdır. Bunun için emek örgütlerinin konfederasyonların çağrı yapması lazım. Bir an önce iyileştirme yapılmalı yoksa sokağa ineceğiz denilmesi lazım.”

Emek örgütleri ve konfederasyonların daha dirayetli bir mücadele ortaya koyması gerektiğini belirten Başkan Öztürk, işçi sınıfının da kendilerine dayatılan bu açlık ve yoksulluk politikalarının karşısında tavır alması gerektiğine işaret etti.

İŞKOLUMUZDA DURUM

‘Olumsuzluğa düşmeyin birlikte mücadele edeceğiz’
Bütün zorluklara rağmen, anti demokratik uygulamalara rağmen sendikamızın çalışmalarını dirayetle, dişe diş mücadelelerle sürdürdüğünü; sendikamızın Ambarlar, UPS Kargo, DHL Lojistik, Aras Kargo’da sendikalaşma mücadelesinin başarıya ulaştırılarak binlerce üye ile yoluna devam ettiğini, yapılan başarılı örgütlenmeler sonucunda kargolarda ilk defa 8 saat çalışma esasına dayalı çalışma düzeni ile ücret, sosyal hak ve ikramiye artışlarını içinde bulunduran toplu sözleşmeli bir düzenin sağlandığını belirten Başkan Öztürk, “Ne yazık ki bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve enflasyon nedeniyle gelinen noktada üyelerimizin içinde bulundukları zorlukların farkındayız” dedi.

Enflasyonun yüzde 16’larda olduğu bir süreçte imzalanan toplu sözleşmeler ile yüzde 60 oranlarında ücret ve sosyal hak kazanımları sağlandığını ancak ülke enflasyonu karşısında bu ücret artışlarının da anlamsız hale geldiği değerlendirmesinde bulunan Başkan Öztürk, bu durumun üstesinden mutlaka gelineceğini belirterek sendikal birlik ve kararlı mücadele vurgusu yaptı.

‘Ücretlerle ilgili işverenlerle görüşmelerimiz sürüyor’
Başkan Öztürk “Örgütlülüğünüzü bozmayın. Sendikamız sonuna kadar bunun mücadelesini verecektir. Olumsuzluğa düşmeyin. İçinde bulunduğumuz bu koşulları düzeltmek için önümüzdeki dönem sendikamızla birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz” dedi.  Sendikamızın, ücretlerin günün koşullarına uygun olarak düzenlenmesi noktasında örgütlü işyerleri bazında bazı çalışmaları ve girişimleri bulunduğunu belirten Başkan Öztürk, yeni toplu sözleşme sürecini beklemeden üyelerin yaşadıkları bu kayıpların telafisi için işverenlerle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

‘Sendika yoksulluğunuzun sebebi değil mücadele aracınızdır’
“Sendika sizin yoksulluğunuzun sebebi değil mücadele aracınızdır” diyen Genel Başkan Kenan Öztürk, birlik ve mücadele vurgusu ile “Örgütlülüğünüzü bozmayın. Örgütlülüğünüzü bozarsanız işverenler o zor kazandığınız haklarınızı bir çırpıda elinizden alır. Onun için örgütlülüğümüzü daha da büyütmemiz gerekir, MNG, Yemeksepeti ve Yurtiçi Kargo’nun da örgütlenmesi gerekir. Bu dönem hedefimiz bu olmalıdır. Tüm üyelerimize büyük görevler düşüyor. Hepiniz bu göreve dört elle sarılmalısınız” dedi.

 

Kurulların Aklanması, Seçimler
Genel Kurulda, kurullar aklandı. Daha sonra seçim gündemine geçildi. Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde seçimler yapıldı. Delegelerin oyları sonucunda Halil Çekin yeniden başkan oldu. Şube Sekreteri Şehmus Çelik, Şube Mali Sekreteri İbrahim Esen oldu. Diğer organlar şu şekilde belirlendi;
Şube Yönetim Kurulu; Lezgin Altınten, Resul Uğurlu.
Şube Denetleme Kurulu: Ali Akar, Mehmet Kılıç, Mehmet Ali Ayaz.
Şube Disiplin Kurulu; Ramazan Şekeroğlu, Ahmet Baycanlar, Cengiz Bağara.

Çiçek gönderenler;
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Demiryol İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı, Koop İş Sendikası Adana Şube Başkanı Rasim Mart, Yüreğir Belediye Başkanı Mahsur Kocaispir, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Tekgıda İş  Adana Şube Başkanı İbrahim Sami Gökmen, Toleyis Sendikası Adana Şube Başkanı Metin Sav’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi, kurum ve emek örgütü çiçek göndererek Genel Kurulumuzu selamladılar.

Fotoğraf Albümü