SENDİKAMIZIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU İŞYERLERİNDE EK ÜCRET ARTIŞLARI SAĞLANDI

SENDİKAMIZIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU İŞYERLERİNDE EK ÜCRET ARTIŞLARI SAĞLANDI. İMZALANAN EK PROTOKOLLERLE KAZANIMLAR GÜVENCE ALTINA ALINDI

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin sebep olduğu yüksek enflasyon ve buna bağlı fahiş fiyat artışları nedeniyle ücretler erimiş, işçi ve emekçilerin alım gücü oldukça gerilemiştir. Ücretlerde yaşanan erimenin ve kayıpların önüne geçmek için bir süreden beri çalışmalar yürüten sendikamız, işverenlerle müzakereler yürütmüş, yapılan görüşmeler sonucunda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Üyelerimizin ücretlerindeki erimeyi telafi etmeye yönelik artışlar sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde imzalanan protokoller ile üyelerimizin ücretlerinin yüzde 30 oranında arttırılması kararlaştırılmıştır.

Ücretler, Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk ara zam oranında arttırılırken yemek ücretleri de günün koşullarına uygun hale getirilmeye çalışılmıştır.

UPS ve Aras Kargo’da asgari ücret artışı oranında ücret zammı sağlandı

İmzalanan protokol ile UPS Kargo’da ücretlere net yüzde 30 oranında zam alınmıştır. Yemek ücretlerine de bu oran üzerinde artış sağlanmıştır.

Aras Kargo’da maaşlar ve sosyal haklara; asgari ücrete yapılan zam oranında artış sağlanmıştır.

DHL Lojistik’te ücretlere zam yapıldı, asgari ücret ile aradaki fark korundu

Sene başında imzaladığımız TİS (Toplu İş Sözleşmesi) ile birinci yıl ücretlerine ikramiye ve sosyal haklar dâhil net yüzde 63 ila 95 arasında değişen oranlarda zam aldığımız DHL Lojistik Hizmetleri AŞ’de, TİS’teki “Sözleşmenin yürürlükte olduğu sürede asgari ücrete ara dönem zammı yapılması halinde yeni asgari ücret ile çalışanların ücretleri arasındaki ücret farkı korunur” hükmü ile ek ücret artışı sağlanmıştır. Asgari ücrete yapılan zam miktarı DHL Lojistik Hizmetleri AŞ’de çalışan üyelerimizin ücretlerine aynen yansıtılmış, TİS hükmüne uygun olarak üyelerimizin ücretleri ile asgari ücret arasındaki fark korunmuştur.

İstanbul, Adana, Mersin ambarlarında yüzde 25 ila 44 arasında değişen oranlarda ücret artışı sağlandı

İstanbul, Adana ve Mersin’de, örgütlü olduğumuz ambar işverenleriyle yapılan görüşmelerde de olumlu sonuç alınmış, yüzde 25 ila yüzde 44 arasında değişen oranlarda zam alınmıştır.

Örgütlü olduğumuz Araç Muayene İstasyonları ile diğer illerdeki ambar işyerlerinde de sendikamızın ek zam talebiyle sürdürdüğü görüşmeler devam etmektedir. Bu işyerlerinde de üyelerimizin kazanımlarının korunması için sendikamız mücadelesine devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz.

TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU