FAZLA MESAİ ÖDEMELERİNDE İŞÇİNİN BEYANI ESAS ALINDI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai ücretlerini alamadan işten atılan işçinin açtığı dava üzerine emsal karara imza attı.

İşveren, işçinin fazla mesai yapmadığını belirtmesi üzerine Yargıtay işverenden bunu ispatlamasını istedi.Ağır vasıta şoförü olarak çalışan işçi, iş Mahkemesi’ne başvurarak, iş sözleşmesinin neden bildirilmeden feshedildiğini ve yasal haklarının ödenmediğini belirtti.

Mahkemeye başvuran işçi, fazla mesailerinin karşılığının kendisine ödenmediğini, çalıştığı sürece yıllık izin kullanmadığını ve iş sözleşmesinin feshinde hak etmiş olduğu yıllık izin alacaklarının da kendisine ödenmediğini aktardı, işçi, kıdem ve ihbar tazminatıyla beraber yıllık ücretli izin alacağı ve fazla çalışma alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin yıllık iznini kullanıp kullanmadığının ispatının işveren sorumluluğu altında olduğuna dikkat çekti. Kararda, işverenin yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işverenin işçiye yemin teklif edebileceği dile getirildi.

Kararda sözleşmenin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretin işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği vurgulandı.

Kaynak: Birgün