SAMSUN VE SİNOP ARAÇ MUAYENE İŞVERENİNİ İŞÇİ KIYIMINA VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA SON VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ 

SAMSUN VE SİNOP ARAÇ MUAYENE İŞVERENİNİ İŞÇİ KIYIMINA VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA SON VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ 

Sendikamız, 2018’de Samsun ve Sinop’taki araç muayene istasyonlarını işleten Özön Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’de başlattığı örgütlenme çalışmasını başarıyla sonuçlandırdı ve Bakanlığın 23.11.2018 tarihli yazısıyla çoğunluk tespiti sağladı. İşveren, çoğunluk tespitine karşı itiraz davası açtı ve davanın uzaması için yasanın kendilerine tanıdığı tüm olanakları sonuna kadar kullanarak bu anti demokratik hükümler sayesinde yaklaşık 4 yıl boyunca toplu sözleşme masasından kaçtı.  

Yargıtay kararıyla çoğunluk tespitinin kesinleşmesinden sonra sendikamız yeniden üyelik çalışması başlattı. Sendikamızın işçilerle görüşmeye başlaması, işçilerin yeniden üye olması, işverenin saldırılarının başlamasına sebep oldu. Yeni üyeliklerle birlikte işveren, üye olan işçiler üzerinde yoğun bir istifa baskısı oluşturmaya başladı. İşveren davalarla, itirazlarla bugüne kadar engelleyebildiği toplu sözleşme sürecini şimdi de işten çıkarmalarla, sendikadan istifa baskısıyla başarısız kılmaya çalışıyor.  

Yargıtay kararıyla tescillenmiş yetkiye rağmen işveren,  mahkeme kararlarına ve yasaya meydan okumuş ne yasayı ne de mahkeme kararlarını tanımamış, hiçe saymıştır. Yargıtay kararından sonra, üye olmaya başlayan işçilere gözdağı vermek için 3 üyemizi işten çıkarmıştır.  

Buradan, Ulaştırma Bakanlığını ve Çalışma Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Araç muayene istasyonları Ulaştırma Bakanlığının denetiminde ve gözetiminde çalışan işyerleridir. Ulaştırma Bakanlığı kendi denetim ve gözetiminde çalışan bir işyerinde, yasanın, mahkeme kararlarının ve anayasal bir hak olan sendika hakkının çiğnenmesine göz yummamalıdır. 

Türk-İş kuruluş yıldönümünde “Örgütlenme hakkına karşı çıkan kim olursa olsun onun karşısındayız. …Emekçilerimizi sermayeye ezdirmeyeceğiz, …sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız” diyen Çalışma Bakanına sözleri hatırlatıyor, göreve davet ediyoruz. Mahkeme kararlarını bile takmayan, işçileri sendikadan istifa ettirmek için baskı yapan ve sendikal çalışmaya katılan 3 üyemizi işten çıkaran işverene karşı uygulayacak bir müeyyideniz yok mu? Bu yasa ve mahkeme tanımaz, adeta meydan okuyan işverene diyecek bir sözünüz yok mu?   

Her biri eğitimli, kalifiye işçiler oldukları halde yaptıkları fazla mesai ücretleri dahi ödenmeyen işçilerin tek amacı; sendikamızın örgütlü olduğu diğer araç muayene istasyonlarındaki işçilerin sahip olduğu sendikal haklara sahip olmaktır. İşverenin baskı ve tehditlerine rağmen çalışma koşullarının kötü olmasına daha fazla tahammül göstermek istemiyorlar ve sendikamıza üye olmaya devam ediyorlar. 

Henüz üye olmayan işçi arkadaşlara da çağrıda bulunuyoruz; bir an evvel sendikamıza üye olarak işten çıkarılan arkadaşlarına sahip çıkabilir, işverenin baskılarını bu şekilde başarısız kılabilirler. Bütün engellemelere rağmen diğer istasyonlardaki işçileri nasıl sendikal haklara kavuşturduysak sizleri de aynı sendikal haklara kavuşturacağız.

Özön Taşıt Muayene işvereni, artık bu kanun dışı yol ve yöntemlerden, hilelerden ve işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli, onlara emeklerinin karşılığını vermelidir. Sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir. Yasadışı çalışma koşulları dayatmaktan, baskı, tehdit ve sendikal nedenle işçi çıkarmaktan vazgeçmelidir.  

Özön Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ, evrensel demokratik haklarını kullanarak sendikamıza üye olan işçilere baskı yapmakla, işten çıkarmakla, açıkça suç işlemektedir. Uydurma gerekçeler ileri sürerek sendika üyesi işçileri işten çıkaran, işten ve sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulayan ve tehdit eden yöneticiler, işledikleri bu suçların karşılıksız kalmayacağını, yasal sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklarını bilmelidirler. İşçileri tehdit eden ve istifa baskısı yapan yöneticiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.  

Buradan Özön Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ işverenine bir kez daha sesleniyoruz, siz kimlerden cesaret alarak kanun dışı davranıyorsunuz? İşçilerin yasal hakkına ve mahkeme kararına uymak zorundasınız ve baskılarınız bizleri mücadelemizden asla vazgeçiremez. Asıl işveren TÜVTÜRK’e de çağrıda bulunuyoruz; alt işvereninizin sendika düşmanlığına, sendikasızlaştırma suçlarına izin vermeyin, göz yummayın.   

Özön Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ’de sendika karşıtlığına son verilmeli, atılan işçiler geri alınmalı ve sendikamızla hemen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmalıdır.

Kardeş sendikalarımızı, demokratik kitle örgütlerini ve tüm halkımızı haklı mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz. Saygılarımızla.  (08.08.2022)

 TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU