GREV HAKKI YENİ AB YASASI İLE RİSK ALTINDA

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) grev hakkının, yeni AB mevzuatı tarafından baltalanabileceğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu, gelecekteki herhangi bir kriz sırasında serbest dolaşımın yanı sıra temel mal ve hizmetlerin mevcudiyetini garanti altına almak için acil durum önlemlerini uygulamaya koyacak olan “Tek Pazar Acil Durum Aracı” (SMEI) isimli bir yönetmelik teklifini salı günü kabul etmeye hazırlanıyor.

ETUC’a göre Komisyon, SMEI’yi yürürlüğe koyarken grev hakkını açıkça güvence altına alan mevcut düzenlemeyi de yürürlükten kaldırmayı planlıyor. Yürürlükten kaldırılacak olan 7 aralık 1998 tarihli ve 2679/98 sayılı yönetmeliğin 2. maddesinde ise “Bu düzenleme, grev hakkı da dahil olmak üzere üye devletlerde tanınan temel hakların kullanılmasını hiçbir koşulda etkileyecek şekilde yorumlanamaz. Bu haklar, üye devletlerdeki özel endüstriyel ilişkiler sistemlerinin kapsadığı diğer eylemlerde bulunma hakkı veya özgürlüğünü de içerebilir” ifadeleri yer alıyor. Komisyonun yeni taslak teklifinde ise grev hakkı için bir güvence mevcut değil.

Sendikal konfederasyon bunun bir grevin “kriz” olarak değerlendirilebileceği anlamına geleceği ve SMEI tarafından tetiklenen tedbirlerin AB’nin kendi Temel Haklar Şartı gibi uluslararası hakları ihlal ederek toplu eylemi baltalayabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle Avrupa Komisyonuna “SMEI temel sendikal haklara saygı göstermelidir” başlıklı bir mektup yazan ETUC, grev hakkının yeni mevzuatta açıkça korunması çağrısında bulundu.

ETUC Konfederal Sekreteri Isabelle Schömann da yaptığı açıklamada, “Kovid-19 salgını ve Ukrayna’daki savaş, bu tür krizler sırasında çalışanların ve vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alan esnek bir ekonomi sağlamak için sendika güdümlü toplu sözleşmelerin önemini göstermiştir. Grev hakkı, işçilerin toplu sözleşme hakkından ayrılamaz ve bu nedenle acil durum önlemleriyle kısıtlanamaz. Krize hazırlık ve müdahale asla temel hakları zayıflatmak ya da bir kenara bırakmak için kullanılmamalıdır. ETUC Komisyon’a, özellikle sosyal haklar, işçi hakları ve sendikal haklar söz konusu olduğunda, bu mevzuattaki temel haklara yönelik güvenceleri güçlendirmesi çağrısında bulunmaktadır” dedi.

Kaynak: Günlük Evrensel