ILO: HER 5 ÇALIŞANDAN 1’İ ŞİDDET VE TACİZE UĞRUYOR

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz kalan işçilerle ilgili bir rapor yayımladı. ILO, dünya genelinde her 5 kişiden en az l’inin iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz bırakıldığını açıkladı.

ILO’nun hazırladığı ve 121 ülkeden 15 yaş üstü 75 bin civarında çalışanla görüşülerek hazırlanan “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Deneyimleri: İlk Küresel Araştırma” başlıklı raporda, iş ortamında kötü muameleye uğrayanların yaş, cinsiyet ve bölgelere göre istatistikleri paylaşıldı.

Raporun bulgularına göre, şiddet ve tacize maruz bırakılanların yalnız yarısı bu deneyimlerini, genellikle de şiddet ve tacizin birden çok biçimini yaşadıktan sonra başka birilerine anlatıyor. Açığa vurmama veya başkalarına anlatmamanın en yaygın nedenleri “zaman kaybı” ve “itibar kaybı kaygısı” olarak veriliyor. Kadınların deneyimlerini paylaşma oranı erkeklere göre daha yüksek (kadınlarda yüzde 60.7, erkeklerde yüzde 50.1).

Dünya genelinde çalışan kadınlar ve erkeklerin yüzde 17.9’u psikolojik şiddet ve tacize, yüzde 8.5’i fiziksel şiddet ve tacize maruz bırakıldığını bildiriyor. Anketi cevaplayanların yüzde 6.3’ü, kadınlar daha büyük oranda olmak üzere, cinsel şiddet ve tacize uğradığını bildiriyor. Genç kadınların cinsel şiddet ve tacize uğrama olasılığı genç erkeklere göre 2 kat; göçmen kadınların, cinsel şiddet ve tacizi bildirme olasılığı ise göçmen olmayanlardan 2 kat daha yüksek. 5 kişiden 3’ü çalışma yaşamında şiddet ve tacize birden çok kez uğradığını bildiriyor.

Birçoğunun en son deneyimi ise son 5 yılda vuku bulmuş.

Kaynak: Evrensel