TÜMTİS 31. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

“TÜMTİS” TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI’nın 31. Olağan Genel Kurulu 18-19 Mart 2023 tarihinde Saat 10.00’da Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. No: 52 (Emniyet Müdürlüğü Arkası) Fatih/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem uyarınca toplanacaktır.

İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart 2023 tarihinde aynı yer ve saate, aynı gündemle toplanacaktır.

Delege ve ilgililere duyurulur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1-Yoklama ve açılış,
2-Divan secimi,
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4-Açılış konuşması,
5-Komisyonların seçimi,
a-)Hesap tetkik ve tahmini bütçe komisyonu
b-)Tüzük tadil komisyonu
c-)Kararlar komisyonu
6-Konukların tanıtımı ve konuşmaları,
7-Komisyon raporlarının okunması ve görüşülmesi,
8-Delegelerin raporlar üzerine konuşmaları, yöneticilerin eleştirileri yanıtlaması, raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
a-)Çalışma raporu
b-)Mali rapor
c-)Denetim kurulu ve yeminli mali müşavir raporu
d-)Disiplin kurulu raporu
e-)Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması
9-Kurulların aklanması (ibra),
10-Seçimler
a-)Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi (Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri ile unvansız yönetim kurulu üyeleri ile yedek üyeler)
b-)Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri ile Yedek Üyelerin Seçimi
c-)Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ile Yedek Üyelerin Seçimi
d-)Türk-İş Genel Kurul Delegelerinin Seçimi
11-Kapanış