EN YOKSUL ÜLKELERDE 5 ÇOCUKTAN 1’İ İŞÇİ

Dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan 1’i “çocuk işçi” olarak çalışırken, en az gelişmiş ülkelerde ise bu oran her 5 çocuğun 1’inden fazlasına karşılık geliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) derlenen bilgilere göre, dünya genelinde 160 milyon çocuk (63 milyon kız ve 97 milyon erkek) halen çocuk işçiliği yapıyor.

Bu rakam dünya genelinde 10 çocuktan 1’ine denk gelirken, çocuk işçi sayısı az gelişmiş ülkelerde artış gösteriyor.

Sahra Altı Afrika yüzde 26 ile en büyük çocuk işçi oranına sahip olurken, Latin Amerika ve Karayipler’de çocukların yüzde 7’si potansiyel olarak zararlı işlerde çalışıyor.

En az gelişmiş ülkelerde 5 ila 17 yaş arasındaki her 4 çocuktan 1’inden fazlası, sağlıklarına ve gelişimlerine zararlı olduğu düşünülen işlerde çalışıyor.

Dünya genelinde ülkelerin nüfus sayıları ele alındığında, 160 milyon civarındaki çocuk işçi sayısı 8 ülke dışında tüm ülkelerden daha kalabalık bir nüfusa tekabül ediyor.

AFRİKA EN ÜST SIRADA

ILO ve UNICEF’in 2021’de yayımladığı rapora göre, 5 çocuktan birinin (92 milyon) çocuk işçi olarak çalıştığı Afrika çocuk işçiliğinde en üst sırada yer alıyor. Bunu Asya ve Pasifik takip ederken Amerika kıtasında da 8,3 milyon çocuk işçi bulunuyor.

Çalışan çocuklar fiziksel ve psikolojik olarak zarar görme, eğitim hayatlarının kesintiye uğraması, temel haklarından mahrum kalma ve gelecek potansiyel fırsatları kaçırma gibi risklerle yüzleşiyor.

Öte yandan, çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde çalışan 5-17 yaş arası çocuk sayısı ise, 2016’dan bu yana 6,5 milyon artarak 79 milyona ulaştı.

2000’de başlayan 16 yıllık dönemde, çocuk işçiliği yapan çocuk sayısında net 94 milyon azalma görülürken, aynı dönemde tehlikeli işlerde çalıştırılan çocukların sayısı yarıdan fazla azaldı.

Çocuk işçiliğinin açık ara en büyük payını tarım sektörü oluştururken, bu sektör aynı zamanda tüm çocuk işçiliğinin yüzde 70’ini (112 milyon çocuğu) oluşturuyor.

BU YILIN TEMASI ‘HERKES İÇİN SOSYAL ADALET’

ILO, çocukların içinde bulunduğu kötü durumu vurgulamanın bir yolu olarak 2002 yılında ilk kez “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü”nü başlatmıştı.

Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününün bu yılki teması ise “Herkes İçin Sosyal Adalet. Çocuk İşçiliğine Son” olarak belirlendi.

Öte yandan BM, bu yılki Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasıyla sosyal adaleti sağlamak için yeniden canlandırılmış uluslararası eylem çağrısında bulunuyor.

 

Kaynak: Aydınlık