ARAMEX KARGO’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAŞARIYLA İMZALANDI

Yeni örgütlendiğimiz Aramex International Hava Kargo ve Kurye A.Ş.’de (Aramex Kargo) Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başarıyla sonuçlandı.

Aramex Kargo ile Birinci Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreterimiz Ersin Türkmen, İstanbul 1 No’lu Şube sekreterimiz Murat Küçükşahin ve uzmanlarımızın katılımıyla 20.06.2023 tarihinde yapılan toplantıda imzalandı. Toplantıda işveren tarafını Yönetim Kurulu Başkanı Husam Rebhi Ali Al Barqouni, Genel Müdür Tolgahan Bulut, Muhasebe Müdürü Cihan Erdoğan temsil etti.

Sendikamız ile Aramex Kargo arasında devam etmekte olan TİS görüşmeleri, 20 Haziran 2023 tarihinde önemli kazanımların elde edildiği bir sözleşmenin imzalanmasıyla sonuçlandı.

Ücret artışı ve ikramiye
İmzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine birinci yıl net yüzde 40 oranında zam alındı. İkinci yıl ücretleri, yıllık enflasyon + 5 puan zamlı olarak ödenecek. Sözleşmenin her bir yılı için 60 günlük ücret tutarında ikramiye ödenecektir.

Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde mevcut asgari ücrete yapılacak zam miktarı işçi ücretlerine aynen yansıtılacaktır. TİS kapsamına alınan bu hüküm gereğince 20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücrete yapılan zam, TİS ile alınan zamma ek olarak ücretlere seyyanen eklenecektir.

Yine, TİS’e eklenen ek bir madde ile sendika üyesi işçilere, bir defaya mahsus ve Haziran maaşı esas alınmak üzere yarım maaş tutarında ödeme yapılacaktır.

Sosyal hak kazanımları
Evlenme, doğum, ölüm, yakacak, bayram yardımı gibi sosyal haklarda önemli kazanımlar elde edildi. Buna göre;

-İşçilere aylık net 3 bin TL karşılığında yemek kartı verilecektir. Günde 1,5 saati aşan fazla çalışmalarda ek olarak 1 yemek ücreti yatırılacaktır.

-Evlenme ve doğum yardımı olarak bir yarım altın verilmesi TİS ile imza altına alındı.

-İşçinin vefatı ve/veya yakınlarının vefatı halinde cenaze yardımı ödenecektir.

-Ramazan ve Kurban bayramında sendika üyesi işçilere her bir bayram için ayrı ayrı olmak üzere net bin 500 TL alışveriş çeki veya alışveriş kartı verilecek.

-Sendika üyesi işçilere sözleşmenin birinci yılı için Eylül ayına ilişkin ücret ödemeleri ile birlikte 2 bin TL net yakacak yardımı ödenecek.

-Banka ile yapılan sözleşme çerçevesinde çalışanlara banka promosyonu ödenecek.

-Stop primi: İşveren tarafından belirlenen günlük stop sayısının aşılması halinde her stop başına brüt 16 TL prim verilecek. Tüm sosyal haklar ve primler sözleşmenin yürürlük süresi boyunca her sözleşme yılında ücretlere gelen zam oranında arttırılacak.

Fazla çalışma ücreti
-Fazla çalışma ücreti yüzde 75 zamlı ödenecektir.

-Hafta tatilinde çalışan üyelerin çalışma ücreti yüzde 100 zamlı ödenecek.

-Fazla çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılacak.

Tatil günlerinde çalışma ve yol yardımı
Ulusal, dini bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak izinler TİS kapsamına alınarak düzenlendi. Buna göre,

-Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmada muvafakat aranacak. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti asıl yevmiye haricinde 2 yevmiye şeklinde ödenecek. Dini bayramlarda asıl yevmiye hariç 3 yevmiye şeklinde ödenecek.

İşyerlerindeki mevcut servis ve yol yardımı uygulamasına devam edilecektir. Servislerden yararlanamayan sendika üyesi işçiler için İETT mavi kart bedeli kadar yol yardımı ödenecek.

Disiplin kurulu kararı
TİS ile iş güvencesine ilişkin maddeler getirildi. İşyerinde Disiplin Kurulu oluşturulması ve disiplin kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılamayacağı TİS ile imza altına alındı.

TİS sürecini üyelerimizle sürdürdük
Aramex Kargo ile Birinci Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreterimiz Ersin Türkmen, İstanbul 1 No’lu Şube sekreterimiz Murat Küçükşahin ve uzmanlarımızın katılımıyla 20.06.2023 tarihinde yapılan toplantıda imzalandı. Toplantıda işveren tarafını Yönetim Kurulu Başkanı Husam Rebhi Ali Al Barqouni, Genel Müdür Tolgahan Bulut, Muhasebe Müdürü Cihan Erdoğan temsil etti.

Sendikamız TİS sürecini üyeleriyle birlikte sürdürdü. TİS görüşmelerinde gelinen süreç üyelerle paylaşıldı ve son aşamada üyelerin onayına sunuldu. Genel Başkanımızın katılımıyla yapılan işyeri üye toplantılarında gelinen aşama değerlendirilerek oylama yapıldı. Üyelerimizin tamamının onayı ve alkışlarıyla TİS’in imzalanmasına karar verildi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin başta Aramex Kargo işçileri olmak üzere tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Örgütsüz durumdaki kargo ve lojistik işçilerini sendikamızda öğütlenmeye ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz.