AZ KAZANAN AZ VERGİ VERMELİ

Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Çalışanlara uygulanan vergi sistemi adil ve doğru değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı” dedi.

Türk-iş’in 71. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Atalay, yüksek enflasyon gibi taşeron işçilik ve yüksek vergi yüküyle de mücadele ettikleri ana konu başlıkları olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de, gelir vergisi ödeyenlerin çoğunluğunu ücretlilerin oluşturduğunu, gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretliler tarafından ödendiğini söyleyen Ergün

Atalay, şöyle devam etti: “Çalışanlara uygulanan vergi sistemi adil ve doğru değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Yapılacak düzenlemelerle ücretli çalışanlar üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli.”

Kaynak: Birgün