TÜVTÜRK KAYSERİ TAŞIT MUAYENE İŞLETMESİNDE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yeni örgütlendiğimiz Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.de Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başladı.    

Adana, İçel ve Hatay’da TÜVTÜRK’e bağlı 16 istasyonda, Ordu, Giresun ve Erzurum araç muayene istasyonlarında örgütlü olan sendikamız bir araç muayene istasyonunda daha çalışmalarını tamamlayarak toplu sözleşme aşamasına getirdi.

Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. ile bugün (02.08.2023) yapılan yer-gün-saat tespiti toplantısı, sendikamızı temsilen Mersin Şube Başkanımız Savaş Gürkan, Şube Mali Sekreterimiz Volkan Şen ve sendikamız avukatlarından Cüneyt Durnaoğlu’nun katılımı ve işveren tarafını temsilen Genel Müdür Gökhan Kılıçaslan, Av. Semih Emin Akbulut’un katılımıyla gerçekleşti.

Karşılıklı dilek ve temennilerin dile getirildiği bu ilk toplantıda, bir sonraki toplantının 16 Ağustos 2023 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

TİS hazırlık sürecini üyelerimizle sürdürdük

Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’de yasal sürecin tamamlanmasının ardından işletmeye bağlı üç istasyonda (Güneşli, İncesu ve Erciyes) çalışan üyelerimizle TİS hazırlık toplantıları yaptık. Genel Başkanımız, Ankara ve Mersin Şube Başkanlarımızın katılımıyla yaptığımız bu toplantıda hazırladığımız teklif tasarısını TİS metnine dönüştürerek işverene sunduk.