ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ İSTANBUL AMBAR İŞYERLERİNDE YENİ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Örgütlü olduğumuz İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası Ambar İşyerlerinde 01.06.2023-31.12.2024 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

 

TİS imza toplantısı

Ücretlere net yüzde 94 ila 107’ye varan oranlarda zam alındı

19 ay süre ile bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi’nin ilk dönemi 7 ay olmak üzere ikinci yılı 6’şar aylık dönemler halinde düzenlendi. Buna göre;

01 Haziran 2023 tarihinde geçerli olmak üzere ücretlere net yüzde 94,5 ila yüzde 107 arasında değişen oranlarda zam alındı.

01 Ocak 2024 tarihinden itibaren sendika üyesi işçilerin almış oldukları ücretleri, asgari ücrete gelen zam oranı +2 puan oranında arttırılacak.

01 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ücret ve sosyal haklara, asgari ücrete ara zam yapılması durumunda asgari ücrete gelen zam oranında artış sağlanacak, asgari ücrete ara zam yapılmaması halinde ise TÜİK’in açıkladığı ilk 6 aylık toplam enflasyon oranında artış sağlanacak.

İmzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin dört aylık ücret tutarında almış oldukları ikramiyeleri aynen korundu.

Geriye dönük TİS fark alacaklarının Eylül ve Ekim ayı başında iki taksit olarak ödenmesine karar verildi.

TİS ile kademeler birleştirilerek alt kademe ücretleri üst seviyeye getirildi.

 Fazla mesai ücretleri yüzde 100 arttırıldı, yol ücreti kazanımı sağlandı

İmzalanan TİS ile fazla mesai ücretleri yüzde 100 oranında arttırıldı.

Üyelere yol ücreti kazanımı sağlanarak sendika üyesi işçilere İstanbul mavi kart bedeli ücret ödenmesi ve mavi kart ücretindeki artışların da yansıtılması kararlaştırıldı.

İstanbul’da 43 ambar işyerini kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri 01.08.2023 tarihinde sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen ve Şube Sekreteri Murat Küçükşahin ile sendikamız avukatı Oktay Durmaz’ın katılımı ve işveren tarafını temsilen nakliyeciler derneği ve işverenleri sendikası yöneticilerinin aralarında olduğu komisyon üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda imzalandı.

Sendikamız, enflasyon nedeniyle derinleşen yoksulluk ve hayat pahalılığının devam ettiği ekonomik ortamda sürdürdüğü toplu sözleşme sürecini, kazanılmış hakları koruyarak ve yeni kazanımlar elde ederek tamamladı.

TİS sürecini üyeleriyle birlikte sürdürdü. TİS görüşmelerinde gelinen süreç üyelerle paylaşıldı ve görüşmelerin son aşamasında üyelerin onayı alınarak sözleşmenin imzalanmasına karar verildi.

Sendikamız, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’de örgütlü ambar işyerlerinde yeni dönem TİS görüşmelerini sürdürmektedir.

Toplu İş Sözleşmesinin başta ambar işçisi üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Örgütsüz durumdaki ambar işçilerini sendikamızda örgütlenmeye ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz.

İşyeri sendika temsilcilerimizle TİS değerlendirme toplantısı yapıldı

TİS sonrasında da bilgilendirme toplantıları yapıldı 

Genel Başkan, merkez ve şube yöneticilerimiz ambar işyerlerini ziyaret ederek TİS sonrasında da bilgilendirme toplantıları yaptı. Üyelerle bir araya gelinen toplantıda konuşan Genel Başkanımız Kenan Öztürk, “İçinde bulunulan ekonomik durum nedeniyle yaşadığınız sıkıntıların farkındayız. Enflasyon ve zamlar karşısında ücretler düştü, alım gücü geriledi. Bu durumu telafi etmeye çalıştık. Sizlerin ücretleriyle asgari ücret arasındaki farkı koruyarak enflasyona ezdirmemeye çalıştık. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun. Örgütlü durdunuz, birliğinizi bozmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sendikamızın, örgütsüz ambar işyerlerine yönelik örgütlenme çalışmaları sürüyor. Buradaki kuralsız ve güvencesiz çalışmaya son vermemiz ve sendikal bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bu konuda da sizlerin çaba ve desteği önemli. Hepinizi bu çalışmaya omuz vermeye çağırıyorum” diye konuştu.

Üyelerimiz yoğun alkış ve sloganlarla destek ve memnuniyetini dile getirdi.

Ambar işyerleri ziyareti TİS bilgilendirme toplantısı