ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ AMBAR İŞYERLERİNDE YENİ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ TAMAMLANDI

İstanbul’da örgütlü 43 ambar işyerinin ardından Adana, Ankara, Kayseri, Bursa, Balıkesir, İzmir, Antalya, Mersin ve Gaziantep ambarlarında da 2023-2024 Dönem Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) yüzde 87 ila yüzde 107 arasında değişen oranlarda ücret artışları ile imzalandı. Yapılan TİS’ler ile mevcutta dört maaş tutarında olan ikramiyeler korundu, kademeler birleştirilerek alt kademe ücretleri üst seviyeye getirildi.

Adana Ambarlarında TİS Kazanımları

Adana’da örgütlü olduğumuz ambar işyerlerinde yeni dönem TİS’i Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Adana Şube Başkanımız Halil Çekin ve şube yöneticilerimizin katılımıyla 09.08.2023 tarihinde ambar işverenleriyle yapılan toplantıda imzalandı.

İmzalanan TİS ile ücretlere yüzde 87 ila yüzde 93 arasında değişen oranlarda zam alındı. Ücret ve sosyal haklar 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari ücrete gelen zam oranında arttırılacak.

1 Temmuz 2024’ten itibaren sendika üyesi işçilerin ücretlerine, asgari ücrete ara zam yapılması halinde asgari ücret zammı, yapılmaması halinde ise TÜİK’in açıkladığı ilk 6 aylık toplam enflasyon oranında artış sağlanacak.

TİS ile mevcut dört ücret tutarında olan ikramiyeler aynen korundu.

Kademeler birleştirilerek alt kademe ücretleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara, Kayseri Ambarlarında TİS

Ankara

Ankara’da örgütlü olduğumuz ambar işyerlerinde yeni dönem TİS’i yüzde 86 ila yüzde 90 arasında değişen oranlardaki ücret artışlarıyla tamamlandı.

Ambarlarda üyelerimiz adına sürdürdüğümüz TİS görüşmelerini 11.08.2023 tarihinde Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Ankara Şube Başkanımız Haydar Arslan ve şube yöneticilerimizin katılımıyla ambar işverenleriyle yaptığımız toplantıda sözleşmeyi imzalayarak tamamladık.

TİS ile ücretlere birinci yıl net yüzde 86 ila yüzde 90 oranında artış sağladık. TİS’in ikinci yılında, 01 Ocak 2024 tarihinde geçerli olmak üzere ücretlere, asgari ücrete gelen zam oranında artış yapılacak.

TİS ile mevcutta dört maaş tutarında olan ikramiyeler korundu.

Alt kademelerdeki işçilerin ücretleri üst kademeye getirilerek bütün kademeler birleştirildi.

Kayseri

Ankara Şubemize bağlı Kayseri ambarlarında da yeni dönem TİS’i 16.08.2023 tarihinde Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Ankara Şube Başkanımız Haydar Arslan ve şube yöneticilerimizin katılımıyla işveren temsilcilerinin olduğu toplantıda imzalandı.

TİS ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine yüzde 85 oranında zam alındı.

 

Bursa, Balıkesir’de TİS

Bursa ambarlarında yeni dönem TİS’i Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Bursa Şube Başkanımız Özdemir Aslan ve şube yöneticilerimizin katılımıyla 07.08.2023 tarihinde işveren temsilcilerinin de katıldığı toplantıda imzalandı.

TİS ile ücretlere yüzde 92 ila yüzde 95 arasında değişen oranlarda zam alındı.

Mevcutta 4 maaş tutarında olan ikramiyeler korundu.

Tüm kademeler birleştirildi.

Bursa şubemize bağlı Balıkesir ambarlarında da yeni dönem TİS’i yüzde 103 oranındaki ücret artışlarıyla imzalandı.

İzmir, Antalya Ambarlarında TİS

İzmir’de örgütlü ambar işyerlerinde yeni dönem TİS’i yeni kazanımlarla sonuçlandı. Yeni Dönem TİS’i sendikamızı temsilen İzmir Şube Başkanımız Şükrü Günseli ve şube yöneticilerimiz ile ambar işyeri temsilcilerimizin katılımıyla 04.08.2023 tarihinde işveren tarafıyla yapılan toplantıda imzalandı.

İmzalanan TİS ile ücretlere net yüzde 94 ila yüzde 104 arasında değişen oranlarda zam alındı.

TİS ile mevcutta dört maaş tutarında olan ikramiyeler aynen korundu.  

Antalya

İzmir Şubemize bağlı Antalya ambarında da TİS’ler yenilendi. Antalya’da örgütlü ambar işyerlerini kapsayan yeni dönem TİS’i, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez ve şube yöneticilerimizin katılımıyla 04.09.2023 tarihinde işveren tarafının da olduğu toplantıda imzalandı.

İmzalanan TİS ile ücretlere net yüzde 106 oranında zam alındı. Mevcut hakların korunduğu TİS ile sosyal haklarda artışlar sağlandı.

Mersin Ambarlarında Yeni Dönem TİS

Mersin’de örgütlü olduğumuz ambar işyerlerinde 2023-24 Dönemi TİS’leri tamamlandı.

Mersin Taşımacılık, Adana-Mersin Expres, Doğu Akdeniz Ambarlarının aralarında olduğu örgütlü ambar işyerlerini kapsayan yeni dönem TİS’i, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Mersin Şube Başkanımız Savaş Gürkan ve şube yöneticilerimizin katılımıyla 10.08.2023 tarihinde işveren temsilcileriyle yapılan toplantıda imzalandı.

İmzalanan TİS ile ücretlerde net yüzde 90 ila yüzde 95 arasında değişen oranlarda artış sağlandı.

1 Ocak 2024’ten itibaren asgari ücrete gelen oranı ücretlere yansıtılacak. Sözleşmenin ikinci yılında 1 Temmuz 2024 tarihinde geçerli olmak üzere asgari ücrete zam yapılır ise yapılan oran, yapılmaz ise 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

TİS ile kademeler birleştirilerek üst kademelerin seviyesine getirildi.

Mevcut ikramiyeler korundu.

Gaziantep’te TİS

Gaziantep’te örgütlü ambar işyerlerinde yeni dönem TİS’i 31.08.2023 tarihinde Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Gaziantep Şube Sekreterimiz Mahmut Canyurt ve şube yöneticilerimizin katılımıyla işveren temsilcileriyle yapılan toplantıda imzalandı.

TİS ile ücretlere net yüzde 94,5 ile 105,5 arasında değişen oranlarda zam alındı.

Mevcutta 4 maaş tutarında olan ikramiyeler korundu.

Kademeler birleştirildi.

TİS sürecini üyelerimizle birlikte sürdürdük

Sendikamız TİS sürecini üyeleriyle birlikte sürdürdü. İşverenle yapılan görüşmelerin her aşaması üyelerle paylaşıldı, son aşamasında da işyeri toplantıları ve temsilci toplantıları yapılarak üyelerin tamamının onayı ile TİS’in imzalanmasına karar verildi.

İstanbul’da örgütlü 43 ambar işyerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmelerini 01.08.2023 tarihinde yüzde 94 ila 107’ye varan oranlarda ücret artışları ile imzalamıştık.

Adana, Ankara, Kayseri, Bursa, Balıkesir, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Mersin’de sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinin de anlaşma ile sonuçlanmasının ardından Türkiye genelinde örgütlü ambar işyerlerinde yeni dönem toplu iş sözleşmeleri tamamlanmış oldu.

TİS’in başta ambar işçisi üyelerimiz olmak üzere tüm işçilere hayırlı olmasını diliyoruz.

Sendikamız, taşıma işçilerinin hak ve kazanımlarını koruma ve büyütme mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Düşük ücretlerle ve güvencesiz koşullarda çalışan ambar işçilerini sendikamızda örgütlenmeye ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz.