KIDEM KIRMIZI ÇİZGİ, BEDELİ GENEL GREV

Sendikalar esnek çalışmanın yanı sıra orta vadeli programda (OVP) yer alan “tamamlayıcı emeklilik sistemini” de yakın izlemeye aldı. Daha önce de gündeme getirilen ancak sendikaların tepkileri üzerine vazgeçilen düzenlemenin bir ayağının da kıdem tazminatı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Türk-İş, 2020’deTES başlığı altında kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve eleştirilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletmişti. Türk-İş şimdi de OVP’deki düzenlemeyi yakın izlemeye aldı. Ayrıca Türk-İş’in kıdem tazminatı konusunda son genel kurulunda alınmış “genel grev” kararı da bulunuyor. Bu kararda, şöyle deniliyor: “Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Türk-İş Genel Kurulu’nun kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında cevabı genel grev olacaktır.”

Türk-İş’in bu yılın sonunda olağan genel kurulunun toplanması bekleniyor. O genel kurulda da yine benzer bir karar alınacağı belirtiliyor.

Kaynak: Cumhuriyet