DHL LOJİSTİK’TE 6. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Genel Başkanımız Kenan Öztürk ve Şirket Genel Müdürü Buket Öztuna Cox imza atarken…

Beş dönemdir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladığımız uluslararası lojistik firması DHL’de bir TİS sürecini daha başarıyla sonuçlandırdık.

Sendikamız ile DHL Lojistik A.Ş. arasında bir süredir devam eden 6. Dönem TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Ücretlere net yüzde 73 ila yüzde 85 arasında değişen oranlarda, giydirilmiş olarak ise yüzde 100 oranında artış sağladığımız TİS ile ikramiye sayıları arttırıldı. Böylece, büyük bir bölümü örgütsüz olan lojistik sektöründe ilk defa, yılda dört ikramiye hakkı elde edildi ve sendikalı işçiler adına önemli bir kazanım sağlandı.

Uluslararası Lojistik firması DHL Lojistik ile 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 02.02.2024 tarihinde, sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen ve Şube Sekreterimiz Murat Küçükşahin, Gebze Şube Başkanımız Ali Rıza Atik ve Şube Sekreterimiz Özgen Turan, Sendikamız Avukatı Oktay Durmaz ile İstanbul ve Gebze işyerlerinden temsilcilerimizin katılımı ile yapılan toplantıda imzalandı. Toplantıda, işveren tarafını Genel Müdür Buket Öztuna Cox, İnsan Kaynakları Direktörü Bora Beşir ile İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Yardımcı temsil etti.

Ücret ve ikramiye artışları

İmzalanan TİS ile birinci yıl ücretlerine net yüzde 73 ila yüzde 85 arasında değişen oranlarda zam alındı. İkinci yıl ücretleri asgari ücret zammı oranında arttırılacak. İkinci yıl ücretlerine ayrıca 500 TL kıdem zammı uygulanacak.

Yılda dört ikramiye

TİS ile sendika üyesi işçilerin mevcut ikramiyelerine 1 tam maaş tutarında artış sağlandı. Mevcutta 2 maaş tutarında olan ikramiye sayısı 3’e, 3 maaş tutarında olanlar ise 4’e çıkarıldı.

TİS ile diğer hak ve kazanımlar şöyle oldu;

– Mevcutta 328 TL tutarında olan aile yardımı net 800 TL’ye çıkarıldı.

-Yakacak, doğum, ölüm, evlenme ve öğrenim gibi yardımların içinde bulunduğu sosyal haklar yüzde 100 oranında arttırıldı. Buna göre; yakacak yardımı 4580 TL, doğum yardımı 2630 TL, evlenme yardımı ise 9300 TL olarak uygulanacak.

Öğrenim yardımı; okul öncesi ve ilkokulda okuyan her bir çocuk için 1340 TL, ortaokul 1580 TL, lise 1980 TL, üniversite için 2640 olarak uygulanacak.

-Bayram ödeneği arttırıldı. Buna göre; Ramazan Bayramı yardımı yüzde 134 oranında ödenecek.

-Yemek ücretlerine yüzde 129 oranında artış sağlandı.

-Fazla mesai ücreti (hafta içi) yüzde 70 oranında arttırıldı.

-Harcırah tutarlarına ortalama yüzde 104 oranında artış sağlandı.

-TİS ile yıllık yasal izin sürelerine 1’er gün daha ilave edildi.

TİS sürecini üyelerimizle birlikte sürdürdük. TİS taslağının hazırlanmasından imzalanmasına kadar TİS sürecinin her aşamasını üyelerimizle birlikte sürdürdük. Üyelerimizi görüşmeler hakkında bilgilendirdik. Üyelerimizle yaptığımız toplantılarda işverenin son teklifini birlikte değerlendirdik ve üyelerimizin tamamına yakınının onayı ile toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına karar verdik.

İmzalanan TİS’in başta DHL işçileri olmak üzere tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Sendikamız, taşımacılık ve lojistik işçilerinin hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme mücadelesine devam edecektir. Mesai ücreti dahi ödenmeden uzun sürelerle, sendikasız ve güvencesiz koşullarda çalışan kargo/lojistik ve taşımacılık işçilerini sendikamızda birleşmeye çağırıyoruz.

 

(6. Dönem TİS Toplantısı ve imza töreninden)

İŞYERLERİNDE ÜYE TOPLANTILARI YAPILDI 

DHL Lojistik’in Türkiye genelinde bulunan depo ve işyerlerinde Genel Başkanımız, Merkez ve Şube Yöneticilerimizin katılımıyla üye toplantıları yapıldı. Yapılan toplantılarda işverenin teklifi birlikte değerlendirildi ve üyelerimizin tamamına yakının onayı ile toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına karar verildi.

FOTO ALBÜM: DHL Lojistik İşyerleri Üye Toplantıları