GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ TOPLANDI

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.8-9 Mart 2024 tarihinde sendikamız genel merkezinde bir araya gelen Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz son dönemde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler ile işkolumuzdaki gelişmeler, sendikamızın örgütlenme gündemine ilişkin konuları ele alıp görüştü.

Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı, Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ün açılış konuşması ile başladı. Genel Başkan Öztürk, ekonomik kriz nedeniyle emekçilerin yaşamının giderek kötüleştiğini, enflasyon ve fiyat artışları devam ederken girilen seçim atmosferinde de iktidarın, emekçilerin yaşamını iyileştirmeye, demokratik hak ve taleplerini karşılamaya yönelik bir vaadinin olmadığı gibi emekçilere acı reçeteler dayattığını belirtti.

İşsizlik ve geçinememe endişesi nedeniyle kötü çalışma koşullarında çalışmayı göze almak durumunda kalan işçilerin bir taraftan da işveren baskılarına maruz kaldıklarını ve sendikal haklarını kullanmaktan mahrum bırakıldıklarını belirten Başkan Öztürk, tüm bu cendereden çıkış yolunun örgütlenmeyi ve dayanışmayı büyütmekten geçtiğini belirtti.

Genel Başkan Kenan Öztürk, işkolumuzdaki gelişmeler ve sendikamızın örgütlenme gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Sendikal mücadele sayesinde kargo işçilerinin kazanımlarının büyütüldüğünü belirten Başkan Öztürk, bu kazanımların korunması ve ilerletilmesi için sendikasız durumdaki işyerlerinin de örgütlenmesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan merkez ve şube yöneticilerimiz ile uzmanlarımız da gündeme ilişkin değerlendirme yaparak çalışma alanlarına ilişkin bilgilendirme ve rapor sundular.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz aşağıda yer alan konuları görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaktadır;

*Kar hırsının, güvencesizliğin ve denetimsizliğin bir sonucu olan iş cinayetleri devam etmektedir. Evine ekmek götürmekten başka gayesi olamayan işçiler, alınamayan tedbirler nedeniyle canlarını yitirmektedir. İliç’de meydana gelen iş cinayetinde 9 işçi göçük altında kalmış ve hala kendilerine ulaşılamamış olunmasına rağmen sorumluları açığa çıkarılmadığı gibi sıradan bir olaymış gibi gündemden düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu durum kabul edilemez, işçiler kar hırsına kurban edilemez. İş cinayetlerine karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

*Milyonlarca emekli sefalet düzeyine gerileyen aylıkları nedeniyle geçinemez duruma gelmiştir. Açlık sınırının 17 bin yoksulluk sınırınsa 53 bin TL’ye dayandığı koşullarda 10 bin TL ücretle geçinmesini beklemek hiçbir akıl ve vicdanla açıklanamaz. Bu sorun sadece emekli kesimini değil tüm işçi sınıfını ilgilendiren bir sorundur. Gelecek güvencesi etrafında birlikte ve ortak bir mücadele zorunluluktur.

*Adaletsiz vergi sistemi nedeniyle emekçiler üzerindeki soygun devam etmektedir. Türkiye’de çalışanların kazancının ortalama yüzde 39,9’u gelir vergisine gitmektedir. Özellikle toplu sözleşme kazanımlarıyla gelir yükselse de düşük tavanlı vergi dilimleri nedeniyle ücretlerin üçte biri vergi olarak alınmaktadır. İşçilerin tek geliri ücret geliridir. Buna rağmen bir de dolaylı vergiler üzerinden kayba uğramaktadırlar. Zengin de asgari ücretli de aynı oranda vergi vermektedir. Oysa Anayasada ‘az kazanandan az, çoktan çok’ ilkesi benimsenmiştir. Vergi adaletsizliği sorununda daha güçlü bir mücadele hattı izlenmesi gerekmektedir.

*İşçilerin sorunları artarak devam ederken hükümet, hak ve kazanımları gasp etmeye, çalışma yaşamını tümüyle kuralsızlaştırmaya yönelik yasal hazırlıklar içeresindedir. Çalışa hayatını cehenneme çeviren esnek ve kuralsız çalışma biçimleri sistemli bir hale getirilmek istenmektedir. Sendikalar olarak buna izin vermemeliyiz.

*Tüm bu taleplerimizi yaklaşan 1 Mayıs gündemini de içine alan bir çalışma ile ele almalı, ekmeğimizi büyütme mücadelesinin yanında demokratik haklarımız için de mücadeleyi büyütmeliyiz. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, alanlarda, birleşik ve güçlü bir 1 Mayıs için etkin bir çalışma içerisinde olacaktır. Krizin faturasını ödememek, vergide adalet, sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması biçimindeki talepleri en gür biçimde savunacaktır.

MNG Kargo’da Örgütlenme Çalışması

*Sendikamız, işkolunda büyümeye ve örgütlenmesini güçlendirmeye devam etmektedir. Sendikamız, yaptığı çalışmalar ve imzaladığı toplu iş sözleşmeleriyle kargolarda ilk defa günde 8 saat çalışma, fazla mesai ücreti, iş güvencesi, ücret artışlarının yanında ikramiye ve sosyal hak kazanımları elde edilmesini sağlamıştır. Öte yandan hacimsel olarak her geçen gün büyüyen işkolumuzda kuralsız, esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri yoğun olarak sürmektedir ve işçiler, fazla mesai ücreti dahi almadan uzun saatlerle, güvencesiz, sendikasız koşullarda çalışmaktadır. Sendikamız, kargolardaki bu kuralsız ve esnek çalışma cenderesine son verme, daha insani koşullarda, içerisinde sendikal hak ve güvencelerin olduğu bir çalışma düzeni sağlama mücadelesindeki ısrarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda sendikamız, MNG’de örgütlenme çalışmalarına başlamıştır. Sendikamızın çağrılarına yanıt veren MNG Kargo işçileri sendikamıza üye olmaya başlamışlardır. Sendikamız söz verdiği gibi MNG Kargo işçilerini de toplu sözleşme haklarına kavuşturacaktır. İşyerlerinin dağınık olması nedeniyle henüz sendikamıza ulaşamamış ve üyeliğini gerçekleştirememiş olan MNG işçilerine çağrımız sendikasına ulaşıp destek alması ve zaman kaybetmeden üyeliğini gerçekleştirmesi ve haklarını büyütme mücadelesine omuz vermesi yönündedir.