TÜMTİS 30. OLAĞAN GENEL KURULU 

“TÜMTİS” TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI 30. Olağan Genel Kurulu 20-21 Nisan 2019 tarihinde Saat:10.00’da Petrol-İş Kongre Salonu Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Cd. No:23 34662 Üsküdar/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem uyarınca toplanacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 27-28.04.2019 tarihinde Saat 10.00’da aynı gündem ve aynı adreste toplanacaktır.

Üyelere ve ilgililere duyurulur.

 TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Divan Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Açılış Konuşması
 5. Komisyonların Seçimi
  a) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu
  b) Tüzük Tadil Komisyonu
  c) Kararlar Komisyonu
 6. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
 7. Raporların Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
  a) Çalışma Raporu
  b) Mali Rapor
  c) Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu
  d) Disiplin Kurulu Raporu
  e) Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Onaylanması
 8. Komisyon Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
 9. Yöneticilerin Eleştirileri Yanıtlaması
 10. Kurulların Aklanması (İbra)
 11. Seçimler
  a) Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi (Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri ile Unvansız Yönetim Kurulu Üyeleri)
  b) Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri Seçimi
  c) Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi
  d) Türk-İş Genel Kurul Delegelerinin Seçimi
 12. Kapanış