TÜZÜK | Tümtis

TÜZÜK

MADDE -1: SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ SelectGöster

SENDİKANIN AMACI, ÇALIŞMA BİÇİMİ

MADDE-2: SENDİKANIN AMACI SelectGöster

 

MADDE-3: SENDİKANIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ SelectGöster
MADDE-4: SENDİKANIN YETKİ VE ÇALIŞMALARI SelectGöster
MADDE-5: SENDİKANIN ÇALIŞMA GÖSTERECEĞİ İŞKOLU SelectGöster

SENDİKAYA ÜYE OLMA

ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE-6: SENDİKAYA ÜYE OLMA SelectGöster
MADDE-7: ÜYELİK AİDATI SelectGöster
MADDE-8: ÜYELİKTEN AYRILMA SelectGöster
MADDE-9: ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ SelectGöster
MADDE-10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA SelectGöster
MADDE-11: ÜST KURULUŞA ÜYE OLMA- ÜYELİKTEN AYRILMA SelectGöster

SENDİKANIN ORGANLARI

MADDE-12: ZORUNLU ORGANLAR SelectGöster
MADDE-13: DANIŞMA ORGANLARI SelectGöster
MADDE-14: SENDİKA MERKEZ GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ SelectGöster
MADDE-15: SENDİKA MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI SelectGöster
MADDE-16: SENDİKA MERKEZ GENEL KURUL KARARI NİSABI SelectGöster
MADDE-17: SENDİKA MERKEZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU SelectGöster
MADDE-18: SENDİKA MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ SelectGöster
MADDE-19: SENDİKA MERKEZ YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER SelectGöster
MADDE-20: SENDİKA MERKEZ YÖNETİM KURULU SelectGöster
MADDE-21: SENDİKA MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ SelectGöster
MADDE-22: SENDİKA MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI SelectGöster
MADDE-23: SENDİKA MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ SelectGöster
MADDE-24: SENDİKA MERKEZ DENETLEME KURULU SelectGöster
MADDE-25: SENDİKA MERKEZ DİSİPLİN KURULU SelectGöster
MADDE-26: SENDİKA BAŞKANLAR KURULU SelectGöster
MADDE-27: ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI SelectGöster
MADDE-28: ŞUBE GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ SelectGöster
MADDE-29:ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI SelectGöster
MADDE-30: ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU SelectGöster
MADDE-31: ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ SelectGöster
MADDE-32: ŞUBE YÖNETİM KURULU SelectGöster
MADDE-33: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ SelectGöster
MADDE-34: ŞUBE YÖNETİM KURULUN ÇALIŞMA ESASLARI SelectGöster
MADDE-35: GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLER SelectGöster
MADDE-36: ŞUBE DENETLEME KURULU SelectGöster
MADDE-37: ŞUBE DİSİPLİN KURULU SelectGöster
MADDE-38: ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU SelectGöster
MADDE-39: ŞUBE ÇALIŞMALARINDA UYULACAK ESASLAR SelectGöster
MADDE-40: SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR SelectGöster
MADDE-41: SENDİKANIN GELİRLERİ SelectGöster
MADDE-42: SENDİKANIN GİDERLERİ SelectGöster
MADDE-43: BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ SelectGöster
MADDE-44: SENDİKACA TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR SelectGöster
MADDE-45: MAL BİLDİRİMİ SelectGöster
MADDE-46: MAL İKTİSABI SelectGöster
MADDE-47: TEMEL YASAKLAR SelectGöster
MADDE-48: ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ SelectGöster
MADDE-49: ÜST KURULUŞ TALİMATLARINA UYMA ZORUNLULUĞU SelectGöster
MADDE-50: GÖREVLİLERİN ÜCRET, TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI SelectGöster
MADDE-51: BİRLEŞEBİLECEK GÖREVLER SelectGöster
MADDE-52: YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI SelectGöster
MADDE-53: YURTDIŞINA GÖNDERİLME SelectGöster
MADDE-54: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ SelectGöster
MADDE-55: FESİH VE TASFİYE SelectGöster
MADDE-56: ADLİ TAKİBATA UĞRAMA SelectGöster
MADDE-57: SENDİKA KURUCULARI SelectGöster

MADDE-58: YÜRÜRLÜK SelectGöster

Copy Left