ETF TRANSUNION PROJESİ SONUÇ KONFERANSI BRÜKSEL’DE YAPILDI

Üyesi bulunduğumuz Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF)’nin Avrupa Komisyonu ile birlikte yürüttüğü Transunion projesi  “Taşımacılık Sendikaları Değişimi Hazırlıyor- Adil ve Sürdürülebilir Taşımacılık Sektörü”  sonuç konferansı 19-20 Ocak tarihleri arasında Brüksel’de yapıldı.  ETF’nin daveti üzerine sonuç konferansına sendikamız adına Genel Başkanımız Kenan ÖZTÜRK ve Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Devrim DUMAN katıldı.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) binasında gerçekleştirilen konferansın ilk günü, ETF Genel Sekreteri Eduardo CHAGAS; Avrupa Komisyonu DG İstihdam, Sosyal İlişkiler ve Kapsama, Sosyal Diyalog ve Endüstriyel İlişkiler sorumlusu Norbert SCHÖBEL;  Bulgaristan Taşımacılık Sendikası FTTUB Başkanı Ekaterina YORDANOVA ve EVA Akademisi’nden Alois WEİSS’in açış konuşmaları ile başladı.

Taşımacılık sektöründe iklim değişimi, kadın işçiler ve genç işçiler olmak üzere üç ayak üzerinden şekillenen projenin sonuç konferansında “Taşımacılık işçileri ve iklim değişimi; bizim işlerimiz, bizim gezegenimiz ” başlıklı tartışma belgesinin sunumu uzman Jonathan NEALE tarafından yapıldı. İklim değişikliğinin Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerinin açıklandığı ve sendikaları iklim değişikliği konusunda hazırlamak için önerilerin sunulduğu raporda karbon emisyonlarının azaltılması, yeni sanayilerin geliştirilmesi, karbon kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji yoluyla üretilen elektriğin geçirilmesi doğrultusunda değişiklikler önerildi.

ETF Cinsiyet Eşitliği Politika Sekreteri Cristina Tilling,  ETF’nin 2009-2013 Eylem Planını anlatarak

projenin kadın işçiler ayağının sonuçları ile ilgili bilgi verdi.  Sektörel Sosyal Diyalog Komitesine sunulmak üzere ve iş yerlerinde kullanılmak üzere hazırlanan ve kadın üyelerin temel sendikal eğitimlerini hedefleyen kadın eğitim paketini anlattı.

Projenin genç işçiler ayağı ile ilgili olarak proje süresince uygulanmış olan nicel ve nitel anket sonuçlarının sunumundan sonra, taşımacılık sektörünün kadın çalışanlar ve genç işçiler için nasıl daha cazip bir sektör haline getirilebileceğine dair tartışma yürütüldü.

Konferansın ikinci gününde söz alan Genel Başkanımız Kenan ÖZTÜRK,  sosyal diyalog kavramının Türkiye’de AB süreci ile birlikte gündeme gelen yeni bir kavram olduğunu söyledi.  Ekonomik ve Sosyal Konsey’in çalışma esas ve yöntemleri hakkında bir kanun olmasına rağmen bu konseyin işlevsizliğine değinen ÖZTÜRK, sektörel düzeyde ise soysal diyaloğun Türkiye’de olmadığını, işverenlerin işçi tarafını sosyal bir ortak olarak görmediklerini söyledi.  ÖZTÜRK şöyle devam etti:  “ Bir ülkenin AB’ye üye olması için siyasi, ekonomik ve topluluk müktesebatına uygun uyum kriterlerine sahip olması gerekmektedir. Bu kriterler içinde ön koşul taşıyanlar siyasi kriterlerdir ve bunlar aday ülkelerdeki sendikal hakları da ilgilendirmektedir. Ülkemizde her alanda düzenleme talep eden AB, temel haklardan olan sendika hakkı için yeterince ısrarcı olamamaktadır. Örgütlenme ve TİS süreçleri oldukça zor geçmektedir” dedi.  Örgütlenmenin zor olduğu Türkiye şartlarında TÜMTİS’in uluslararası kargo şirketi UPS ile başarılı bir TİS imzaladığını ifade eden ÖZTÜRK,  bu başarının ETF ve Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF)’nin desteği ile elde edildiğini söyleyerek, UPS direnişi zamanında küresel eylem günlerine destek veren tüm kardeş sendikalara teşekkür etti.  TİS ile elde edilen kazanımlara da değinen ÖZTÜRK,  bu yeni örgütlenme ile kadın üye ve genç üye sayısında artış olduğunu söyleyerek,   ETF’nin hazırladığı kadın üyeler için eğitim paketinin değerli bir kaynak olacağını ifade etti. ÖZTÜRK, konuşmasına yaşasın uluslararası dayanışma, yaşasın sınıf dayanışması sözleri ile son verdi.

Sonuç tespitleri ve proje değerlendirmesinin yapıldığı konferansın ikinci günü ETF Genel Sekreteri Eduardo CHAGAS’ın sürdürülebilir bir taşımacılık sektörü için birlik ve dayanışma mesajları ile sona erdi.