İŞÇİLERİ ÖRGÜTLEME MÜCADELESİNDEN GERİ DURMAYACAĞIZ!

İŞÇİLERİ ÖRGÜTLEME MÜCADELESİNDEN GERİ DURMAYACAĞIZ!

Ankara Şube Yöneticilerimiz ve bazı üyelerimiz örgütlenme çalışmalarımızdan rahatsız olan işverenlerin şikayeti üzerine gece evlerinden gözaltına alındılar. 4 gün gözaltında tutulan Ankara Şube yöneticilerimiz tutukladı. Bu tutum, 12 Eylül dönemini anımsatan yanlı ve anti-demokratik uygulamalarla sendikaların hedefe alındığını gösteriyor.

Gerekçe “Gizli” Tutuldu, Ankara Şube Yöneticilerimiz Tutuklandı!

Ankara Şube Yöneticilerimiz ve bazı işyeri temsilcilerimiz,19 Kasım 2007 günü gece yarısı evleri basıldı, gerekçe belirtilmeden gözaltına alındılar. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı için İstanbul’a gelen Genel Eğitim Sekreterimiz ve Ankara Şube Başkanımız Nurettin Kılıçdoğan kaldığı otelde gözaltına alındı. Ankara Şube ve Temsilcilik binalarımız arandı, tüm yazılı evraklara ve bilgisayara el konuldu. Savcılık, “soruşturmanın gizli yürütüldüğü” gerekçesi ile gözaltıların nedenini açıklamadı. Sendikamız avukatının gözaltında bulunan yönetici ve üyelerimizle görüşmesine engeller çıkarıldı. 23 Kasım günü, mahkemeye çıkarılan 10 üyemiz salıverilirken; Ankara Şube Başkanımız Nurettin Kılıçdoğan, Şube Sekreterimiz Hüseyin Babayiğit, Şube Mali Sekreterimiz Halil Keten, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Binali Güney, Selahattin Demir, Erkan Aydoğan ve Atilla Yılmaz, tutuklandılar!

ankara, tutuklama,tümtis

İddialar Temelsiz ve Suçlamaların Çoğu Eski!

Tutuklamalar; örgütlenme çalışmalarımızdan rahatsızlık duyan bazı işverenlerin şikayeti üzerine; “suç işlemek için örgüt kurmak, mala zarar vermek ve çalışma özgürlüğünü engellemek” gibi suçlamalara dayandırıldı. Bu suçlamaların Gram Gıda’da olduğu gibi bir bölümü, 2-3 yıl önce bazı işverenlerin şikayeti üzerine açılan, yöneticilerimizin beraat ettikleri davalardır. Bir kısmı da yargılamaları halen devam eden davalardır. Ancak bunlar, dosyayı kabartmak için polis fezlekesinde yeni olaylarmış gibi yer aldı ve tutuklamaların da dayanağı oldu! Ankara Sincan L Tipi Cezaevi’ne konulan Ankara Şube Yöneticilerimizin tutuklanmalarına karşı sendikamız avukatlarının yaptığı itirazlar mahkemece reddedildi.
ankara, tutuklama,tümtis

Uygulamalar 12 Eylül Dönemini Anımsatıyor!

Greve çıkan, Türkiye Haber-İş Sendikasına bağlı şube yöneticileri ve üyeleriyle ilgili Türk Telekom İşverenliği’nin şikayetleri üzerine pek çok ilde grevci işçiler, şube yöneticileri evlerinden gözaltına alınmıştı. Diyarbakır’da sendika şube yöneticilerinden ve üyelerinden toplam 10 kişi tutuklanmıştı.

Tüzel kişiliğe sahip sendikaların yönetici ve üyelerinin gün içinde çağrılarak ifadeleri alınması olanaklıyken, gece yarısı evleri basılarak gözaltına alınmaları, sendika şube ve temsilcilik binalarının aranarak tüm yazılı evraklara ve bilgisayara el konulması, iş ve ev adresleri belli olan şube yöneticilerimizin tümünün tutuklanması, 12 Eylül dönemini anımsatan uygulamalardır. Köle koşullarında işçi çalıştıran işverenlerin, sendikal örgütlenmeyi engellemek için yaptıkları asılsız şikayetler üzerine sendika yöneticilerinin tutuklanması; sendikaları, “tehlikeli kurumlar” olarak gösteren, sendikacıları da işçileri örgütleme çalışmasından vazgeçmeye zorlayan tutumdur.

Bir sendikanın şube yöneticilerinin tümünün tutuklanması 12 Eylül’den bu yana görülen tek örnektir. Haber-İş Sendikası’ndan sonra, Sendikamızın Ankara Şube Yöneticileri’nin de işveren şikayetleri dayanak yapılarak tutuklanması; örgütlenme ve üyelerinin haklarını koruma mücadelesi veren sendikaların hedefe konulacağını gösteriyor. Hedef, yalnızca sendikamız değildir. Hedef, aynı zamanda; Türkiye Sendikal Hareketi’dir, emeğiyle geçinen örgütlü-örgütsüz milyonlardır.

Dayanışma Güçlenerek Artıyor!

Gözaltı ve tutuklamalara karşı Türkiye Deri-İş, Kristal-İş, DİSK/Genel-İş, DİSK/Limter-İş, Tekstil-Sen, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların İstanbul Şubeleri’nin oluşturduğu “ İstanbul Şubeler Platformu” basın açıklamaları yaptılar. TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilciliği, 4 Aralık günü Temsilcilik salonunda bir basın toplantısı düzenledi.

Yurtdışından da dayanışma ve destekler geliyor. Uluslararası üst örgütümüz ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden sendikalar, emek örgütleri ve siyasi kuruluşlar; Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Ankara Valiliği’ne ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Almanya ve Avusturya’daki Türkiye Büyükelçiliklerine mektup göndererek, fakslar çekerek gözaltına alınanların ve tutuklananların serbest bırakılmasını istediler.
Bu kuruluşlardan bazıları şunlar: Almanya Birleşik Hizmetler Sendikası Ver.di, İngiltere’den Denizcilik ve Demiryolu İşçileri Sendikası RMT Genel Sekreteri Bob Crow, Uluslararası Sendikalar Federasyonu ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder, Avrupa Sendikalar Federasyonu ETUC Genel Sekreteri John Monks, Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU Genel Sekreteri George Mavrikos, Yunanistan Militan İşçiler Cephesi PAME Genel Sekreteri Giorgos Pontikos, Avusturya Sendikalar Konfederasyonu’nda Sendikal Sol Blok GLB im ÖGB, ADA Alternative Solidarität, Werkstatt Frieden & Solidarität, Herzogenburg Georg Fischer Automobilguss-AG İşyeri Temsilciliği, Yukarı Avusturya Özel Sektör Memurları, Gazeteciler ve Matbaa işçileri Sendikası Genel Sekreteri Helmut Russ ve Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Claudia Naumann, ÖGB üyesi Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Selma Schacht, Avusturya Birlikte Karar Verelim Gazetesi Genel Redaktörü Peter Ulrich Lehner, Bağımsız Sendikacılar Genel Merkezi UGÖD, Almanya’dan Mücadeleci ve Alternatif Sendikacılar Platformu, Almanya Gıda Sendikası NGG Dortmund Bölge Şubesi Başkanı Manfred Stäreter Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Milletvekili Vural Öger ve daha pek çok sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu.

ITF Genel Sekreteri David Cocroft ve ITF Ülke içi Taşımacılık Bölümü Sekreteri Mac Urata imzalarıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen mektupta öz olarak şöyle denilmektedir:

“Sayın Bay,

Size; 5 milyondan fazla taşımacılık işçisinin örgütlendiği dünya genelindeki sendikaların bağlı olduğu Uluslararası Nakliyat İşçileri Federasyonu, ITF’yi temsilen yazıyorum. Üyemiz TÜMTİS Sendikası’nın yöneticilerinin 21 Nisan 2007 tarihinde gözaltına alınmalarını şiddetle protesto ediyoruz. Aldığımız bilgiler ışığında bu tutuklamalar sendikal faaliyetlere yönelik bir saldırıdır.

Sendikal örgütlere yönelik bu çeşit saldırılar; ülkenizin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü, İLO’nun 98 ve 87 No’lu Sözleşmeleri gibi sendikal hakları koruyan uluslararası sözleşmeleri ihlal etmenin yanı sıra ülkenizin uluslararası alanda adına ve konumuna ciddi zarar veren ihlallerdir. Sayın Başbakan; ITF sizi, tutuklu sendikacıların biran önce serbest bırakılmaları için müdahale etmeye çağırır. Bu uygulamaların varlığında ITF, üye sendikaları uluslararası düzeyde protestolar yapmaya çağıracak ve bu konuyu ILO Komitesine ve Avrupa Komisyonu’na götürecektir. Saygılarımızla.”

Ankara Temsilcilik Önünde Basın Açıklaması;

22 Kasım 2007 tarihinde, Ankara Temsilciliği’mizin önünde Merkez ve Şubelerimizin yöneticileri, Ankara’daki üyelerimizle gerçekleşen basın açıklamamıza; Petrol-İş Ankara Şube, Tez Koop-İş 1 No’lu Şube, Haber-İş Şube, 78’liler Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği ve SDP katıldı.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk; “Örgütlenme çalışmamızdan rahatsız olan bazı işverenlerin şikayeti üzerine polis, Ankara Şube Başkanımız, Şube Yöneticilerimiz ve bazı üyelerimizi gece yarısı gözaltına aldı. Bu arkadaşlarımız gündüz çağrılsalardı, gider emniyete ifadelerini verirlerdi. Yapılan hukuksuz bir işlemdir. Çünkü onların adresleri bellidir. İşverenler, asılsız şikayetlerle yöneticilerimizi emniyet güçleri ile karşı karşıya getiriyorlar. Demokratikleşmeden bahseden AKP Hükümeti, anayasal bir hak olan örgütlenme hakkına bile tahammül edemiyor! Sendikamıza gözdağı vererek işçileri sendikasızlaştırmaya çalışıyor. Ama yanılıyorlar, mücadelemizde bir adım bile geriye gitmeyeceğiz.” diyerek sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini dayanışmaya çağırdı.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz ise; “Bu baskılar, sendikal örgütlenmenin engellenmesi ve sendikal yapıların dağıtılması amacını gütmektedir.” dedi.

Üyelerimizin haykırdıkları; “baskılar bizi yıldıramaz”, “sendika yuvamız yıktırmayız” ve “çete değil, işçiyiz, örgütlüyüz, güçlüyüz” sloganları ardından basın açıklamamız sona erdi.

ankara, tutuklama,tümtis

TÜRK-İŞ Genel Merkezi Önünde Basın Açıklaması

Tutuklanmaları protesto için, 26 Kasım günü, TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptık. Merkez ve şube yöneticilerimiz ve Ankara’daki üyelerimiz, eşleri ve çocukları ile şube binamızdan TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ne pankartımız ve “çete değil işçiyiz, örgütlüyüz güçlüyüz”, “sendika yuvamız yıktırmayız”, “baskılar bizi yıldıramaz”, “tutuklananlar serbest bırakılsın” vb. yazılı dövizlerle yürüdük. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Türkel, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, TMMOB Genel Sekreteri Hakan Nebil Genç, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Ünlütürk, KESK/Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Sezai Kaya, Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Mustafa Özgen, Kırıkkale Şube Başkanı Recep Sefer, Hava-İş Ankara Şube Başkanı Mehmet Sarı, Tek Gıda-İş Ankara Bölge Şube Başkanı Muzaffer Kutlu, 2 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Çil, Yol-İş 1 No’lu Şube Başkanı Muhsin Ergüner, 2 No’lu Şube Başkanı Yusuf Doğan, 3 No’lu Şube Başkanı Fahri Yıldırım, Tez Koop-İş 2 No’lu Şube Başkanı Haydar Özdemiroğlu, KESK/ESM 1 No’lu Şube Başkanı Kemal Uğurlu, KESK/Haber-Sen Ankara Şube Başkanı Kahraman Oğuz, Elektrik Mühendisleri Odası, Halkevleri Genel Merkez Yöneticileri, Pir Sultan Abdal Derneği ve 78’liler Derneği Yöneticileri, Aydın-Sanatçı Girişimi ile SDP il Yönetimi katılarak destek verdiler.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, tutuklamaların örgütlü işçiden korkunun bir ifadesi olduğunu belirterek; “Arkadaşlarımız suç işlemedi. Onların tek suçu günde 12-14 saat köle koşullarında çalışan işçileri örgütlemektir. Baskılar, işçilerin örgütlenmesine karşı bir engellemedir. Demokrasi dışı bu uygulamayı kınıyoruz. Demokrasiden bahsedenler bize bir suç örgütüne operasyon yapar gibi davrandılar. Ancak bizler, işkolumuzdaki işçileri örgütlemekte kararlıyız.” diyerek örgütlenme mücadelemize devam edeceğimizi belirtti.

TÜRK-İş Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Türkel ise “yasaların tek taraflı ve güçlüden yana işlediği bir ülkede yaşıyoruz. TÜMTİS Sendikamızın örgütlediği işçiler işten atıldı. Nihayetinde bu yetmedi, şimdi de sendika yöneticileri tutuklandı! Ama bizler bu baskılardan yılmayacağız. TÜRK-İŞ olarak TÜMTİS Sendikamızın yanındayız, onunla dayanışma içindeyiz.” dedi.

Üyelerimizin, “Çete değil, işçiyiz, örgütlüyüz, güçlüyüz”, “sendika yuvamız yıktırmayız”, “baskılar bizi yıldıramaz”, “yılgınlık yok direniş var” sloganları arasında konuşmasına başlayan Genel Eğitim Sekreterimiz Gürel Yılmaz; İşverenlerin şikayeti üzerine sendikacıların tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Tüm üyelerimiz, şube yöneticilerimiz gibi örgütlenme ve haklarımızı koruma mücadelesini sürdürecek azim ve yeteneğe sahiptir.” dedi.

TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilciliği Basın Toplantısı Düzenledi

TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, 4 Aralık 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısı ile Ankara Şube Yöneticilerimizin tutuklanmasını protesto etti.

“Sendikalar artık suskun kalmamalı. TÜMTİS Sendikamızın Ankara Şube Yöneticilerinin tutuklanması karşısında dayanışmada bulunmalıdır” diyerek söze başlayan Büyükkucak, bu tutumun hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını ve hedefin aynı zamanda emeğiyle geçinen örgütsüz milyonlar olduğunu belirterek,”TÜMTİS Ankara Şube Yöneticileri serbest bırakılsın” dedi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz; işverenlerin örgütlenme çalışmalarımızı işten çıkarma ve asılsız şikayetlerle engellemeye çalıştıklarını örneklerle anlatarak, “İşçileri örgütleme, insanca çalışma ve yaşam koşulları iyileştirme mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

İstanbul Şube Başkanımız Çayan Dursun, Şube Sekreterimiz Ali Rıza Atik, Şube Mali Sekreterimiz Bülent Yıldırım, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen ve işyeri temsilcilerimizin hazır bulunduğu basın açıklamasına; TÜRK-İŞ Genel Kurulu için Ankara’ya gitmiş pek çok sendika yöneticisi katılamazken; Tez Koop-İş Sendikası’ndan Genel Örgütlenme Sekreteri Osman Gürsu, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Rabia Özkaraca ve Şube Sekreteri Selahattin Karakurt, 4 No’lu Şube Başkanı Cemal Kement, Selüloz-İş İstanbul Şube Başkanı Aydın Parlakkılıç, Petrol-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Reşat Tüysüz, Basın-İş İstanbul Şube Başkanı Levent Dinçer, Deri-İş Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, Belediye-İş 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Ayrılmaz, 2 No’lu Şube Sekreteri Hüseyin Derin, Koop-İş Şube Sekreteri Osman Alter, Tes-İş İSKİ Şube Başkanı Yaşar Akarsu ve Şube Sekreteri Erdinç Altuntaş ile Tekstil-Sen Genel Başkanı Ayşe Yumli Yeter ve Genel Sekreter Beycan Taşkıran katılarak destek verdiler.

ankara, tutuklama,tümtis

Tutukluluğun Sürmesine Güven Park’ta Protesto

Ankara Şube Yöneticilerimizin halen ne ile suçlandıkları ve mahkeme tarihinin bile belli olmamasını, 4 Şubat 2008 tarihinde, Ankara Güven Park’ta yaptığımız kitlesel basın açıklaması ile protesto ettik.

Kızılay-Mithatpaşa Caddesi’ndeki Ankara Şube binamızdan; “çete değil işçiyiz. örgütlüyüz güçlüyüz. Ankara Şube Yöneticilerimiz serbest bırakılsın” yazılı pankart ardından Merkez Yöneticilerimiz, tüm şubelerimizin yöneticileri, bölgelerden işyeri temsilcilerimiz, Ankara’daki üyelerimiz ile eş ve çocuklarının oluşturduğu 500 kişilik bir kitle ile Güven Park’a yürüdük. Burada; TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi ve Yol-İş 3 No’lu Şube Başkanı Fahri Yıldırım, Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Sezai Kaya, ESM Genel Başkanı Kemal Bulut, Bağımsız Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Alper Kafa, Tez Koop-İş 1 No’lu Şube Başkanı Hakan Bozkurt ile 2 No’lu Şube Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Hava-İş Şube Başkanı Mehmet Sarı, Haber-İş Şube Başkan Yardımcısı Cavit Akbulut, Petrol-İş Şube Başkanı Mustafa Özgen, DİSK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Dev Maden-Sen Genel Sekreteri Yunis Akboğa, Birleşik Metal-İş Anadolu Şube Başkanı Seyfettin Gülengün, Tüm Bel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Satı Buruncu, EMO Şube Başkanı Ramazan Pektaş, Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Yöneticileri, Pir Sultan Abdal Mamak Şube Başkanı Mustafa Karabudak, SDP İl Başkanı İsmail Şengül ve Yönetim Kurulu, Halkevi Yöneticileri ve üyeleri ile dergi çevreleri katılarak destek verdiler.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, üyelerimizin; “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Sendika yuvamız yıktırmayız” ve “Çete değil işçiyiz, örgütlüyüz, güçlüyüz” sloganları eşliğinde başladığı konuşmasında; “Ülkemizde Sosyal Güvenlik Yasası ile sağlığı paralı hale getiren, emeklilik hakkını yok eden yasal düzenlemeler gündeme geldi. Kıdem tazminatını da ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu amaçla sendikaları işlevsiz kılıp birer tabela örgütü haline getirmeye çalışıyorlar. Başbakan, TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracaklarını söyledi. Aynı dönem gece yarısı operasyonları ile gözaltına alınan Ankara Şube Yöneticilerimiz tutuklandı. Onların serbest bırakılması için TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nun aldığı ve örgütlü olduğumuz bölgelerde; sendika ve kitle örgütü yöneticilerinin katılımı ile toplanan imzaları bugün Adalet Bakanı’na vereceğiz. Örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor.”diyerek sendikaları ve kitle örgütlerini dayanışmaya çağırdı.

“Çeteler dışarıda, işçiler içerde” diyerek sözlerine başlayan TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Fahri Yıldırım, “TÜMTİS’in Ankara Şube Yöneticileri, işçileri örgütledikleri için hapisteler. Bu yüzden ‘çete’ diye suçlanıyorlar! Eğer işçilerin insanca yaşayacakları olanakları yaratmak için örgütleme yapmak çete olmaksa, o çetenin bir kolu da bizleriz. Bugün TÜMTİS’i desteklemek, onunla birlik olmak, tüm sendikaların görevidir. TÜMTİS’i yalnız bırakmayacağız.” diyerek herkesin destek vermesini istedi.

DİSK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün; “Bu saldırı, tüm sendikalara yapıldı. Bu yüzden tüm sendikaların TÜMTİS’in yanında yer alması kaçınılmaz bir görevdir.” diyerek desteğini belirtti.

Bağımsız Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Alper Kafa ise; “Bu kadar sendika ilk defa bir araya geldi. Bu olumlu tutum, TÜMTİS’e yapılan saldırı karşısında da sürmeli, dayanışmada olmalıyız.” dedi.

Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Sezai Kaya; “TÜMTİS’e yapılan saldırı tüm işçi ve emekçilere bir gözdağı olsun diye yapıldı. Bu nedenle verilen bu mücadele bizim de mücadelemizdir.” dedi.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz ise, “İşveren şikayeti üzerine sendikacıların tutuklanması, ‘işçiler örgütlenmesin, hak almasın’ demektir. Ancak Sendikamız örgütlenmeyi her koşulda sürdürecek ve demokrasi mücadelesinin ön saflarında yer alacaktır.” diyerek kararlılığımızı vurguladı.

Sloganlarla sona eren basın açıklamamız ardından Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Avukatımız Namık Keleş ve kurum temsilcileri Adalet Bakanlığı’na giderek imzaları teslim ettiler.

Tutukluluğun üzerinden geçen 4,5 ay sonra iddianame hazırlandı ve mahkeme günü 6 Haziran 2008 olarak belirlendi. Dayanaksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan yönetici ve üyelerimiz serbest bırakılmalıdır. Dayanışmada bulunan tüm sınıf dostlarına teşekkür ediyoruz.