TÜVTÜRK-Kocaeli İşverenini Hak İhlallerine Son Vermeye Çağırıyoruz!

Tüvtürk-Tem Kocaeli Araç Muayene istasyonlarında sendikamıza üye 48 işçinin işten atılması üzerine işyerleri önünde başlattığı direniş devam ederken, işverenin işten çıkardığı işçilerin yerine Sakarya Araç Muayene işyerinden getirdiği işçilerle araç muayene hizmetini vermesi yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

iki

Bugün (14.05.2015) Sakarya Araç Muayene İstasyonu önünde yapılan açıklamaya işten atılan araç muayene işçilerinin yanı sıra, ambar işyeri temsilcilerimiz ile sendikamızın yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

 

samsun

 

Gebze Şube Başkanımız Ali Rıza Atik tarafından okunan açıklamada, Sakarya Araç Muayene işçilerine de çağrı yapılarak “Sakarya Araç Muayene işçilerini, işverenin sendika karşıtı tutumuna ortak olmamaya, Tem Kocaeli’deki kardeşlerini desteklemeye; daha iyi bir ücret, güvenceli ve sendikalı çalışma hedefimize ulaşmak için bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz” denildi.

yildirim_1
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım da basın açıklamasında Sakarya Araç Muayene işçilerine hitaben bir konuşma yaptı. Sakarya Araç Muayene işçilerine seslenen Yıldırım, “Değerli kardeşler, biliyoruz zor durumdasınız bir çok bölgede istemeyerek zorla onların mücadelesine zarar vermeye getirildiniz. Biliyorsunuz ki sizin işvereniniz sendika düşmanı bir tavır almıştır ve birçok bölgede esaret koşullarında sizleri çalıştırmaktadır. 15 dakikada bir araç muayene etmez iseniz yerinize çalışacak işçiler var diye kapıyı gösteriyorlar size. Kardeşler! Bu istasyonlarda bugüne kadar 5 bin kardeşiniz işten çıkarılmıştır. Bugün işverenlerinizin sizlerle iyi geçinmeleri yarın sizi işten atmayacakları anlamına gelmez. Kardeşlerinizin sendikalaşma mücadelesine zarar verdirecekler ve sonrasında rahata erdiklerinde sizleri de işten atabilirler. Çünkü sizin sendikalı arkadaşlarınızı gördüğünüzü, bildiğinizi biliyorlar. Onun için kardeşlerinizin mücadelesine zarar vermelerine izin vermeyin” dedi. İşçilerin işten atılması nedeniyle araç muayene hizmetlerinin geciktiğini bundan dolayı halkın da mağdur edildiğini belirten Yıldırım, Sakarya halkına seslenerek, “Buradaki kanunsuzluğa dur deyin ve ilgili yerlere başvurarak hakkınızı arayın” çağrısı yaptı. İşverene de seslenen Yıldırım, “işçiler sizlerin kölesi değil. Haksız ve hukuksuz işçi çalıştırmaya son verin” dedi.

Gebze Şube Başkanımız Ali Rıza Atik şu açıklamayı yaptı;

 

 

TÜVTÜRK-KOCAELİ İŞVERENİNİ HAK İHLALLERİNE SON VERMEYE; SENDİKA HAKKINA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

ambar

Kocaeli ve Gebze araç muayene istasyonlarında çalışan 48 işçi sendikamıza üye olduğu için işten çıkarıldı. Ve işine, ekmeğine, sendika hakkına sahip çıkmak için üyelerimizle birlikte başlattığımız direnişimiz 90 günden bu yana devam ediyor.

Bu gün buraya, aynı patron tarafından işletilen Sakarya ve Düzce araç muayene istasyonlarının işçilerine seslenmek, sendikal örgütlenmeye çağırmak için geldik. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan işçi kardeşlerine sahip çıkmalarını, dayanışma içinde olmalarını istemeye geldik. Yıllardır fedakarca işini yaptıkları, milyarlar kazandırdıkları patronun sendikaya üye oldu diye işçilerini nasıl gözünü bile kırpmadan kapının önüne koyduğunu, açlıkla, işsizlikle terbiye etmeye çalıştığını anlatmaya geldik. Yarın Sakarya’da da aynı acımasızlığı yapabileceğini, işçinin işçiye sahip çıkması gerektiğini söylemek için geldik. Sakarya’da çalışan işçi kardeşlerimizden destek ve dayanışma bekliyoruz.

Biz kararlıyız. İşimiz, sendikamız ve onurumuz için sonuna kadar direneceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Sakarya’lı işçi kardeşlerimizin de bu onura ortak olmalarını istiyoruz.

Adana, Mersin, Hatay, Ordu ve Giresun araç muayene istasyonlarında örgütlü bulunan sendikamız, Kocaeli araç muayene istasyonlarında da örgütlendi. Ancak TEM KOCAELİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş. işçilerin anayasal haklarına saygı göstermek ve sendikal hakları tanımak yerine Gebze ve Köseköy istasyonlarında çalışan 48 üyemizi işten çıkardı. Daha iyi bir ücret ve daha iyi çalışma koşulları için sendikalaşan işçileri işten çıkaran işveren bu işçilerin yerine Sakarya araç muayene istasyonu ve diğer istasyonlardan getirdiği işçileri çalıştırarak hak ihlali konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Oysa 48 işçiyi işten çıkaran işverenin bu düşmanca tutumu; zaten yetersiz olan işçi sayısının daha da azalmasına, istasyonlarda uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Bu yasa tanımaz haksız davranışı ile Kocaeli ve Gebze halkını da mağdur ediyor. Ne yazık ki yetkililer işverenin bu yasa tanımaz tutumuna sessiz kalıyor.

Bu haksızlığa son verilmesi ve iş barışının sağlanması için tek bir yol bulunmaktadır. O da; işçilerin anayasal haklarına saygı göstermek ve sendika ile toplu sözleşme masasına oturmaktır. Bütün TÜVTÜRK istasyonlarını etkileyecek, iş barışını bozacak bu tarz düşmanca davranışlara, bir an önce son verilmelidir.

samsun_2Sendika Hakkı Engellenemez!

Bilinmelidir ki sendikaya üye olmak anayasal ve evrensel bir haktır. İşveren bu hakka saygı göstermek zorundadır.  İşten çıkarılan işçiler derhal geri alınmalıdır.

Sendika olarak bütün bu haksız ve hukuksuz uygulamalar sona erene, TÜVTÜRK-TEM KOCAELİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI’nda toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar her tür mücadele yöntemini, demokratik haklarımızı kullanmaya, mücadeleyi yaygınlaştırarak büyütmeye devam edeceğiz ve bu konuda kararlıyız.

Bir kez daha işverene sesleniyoruz; İşçi ve sendika düşmanı çabanız boşuna! Sizinle hiçbir üyemizi pazarlık konusu yapmayacağız. İşi yokuşa sürmenizin, uzatmaya çalışmanızın Toplu İş Sözleşmesi yapmamızın önünde engel olmadığını siz de biliyorsunuz. Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak için yasal ve meşru her yolu kullanmaktan geri durmayacağız.

Yineliyoruz; Hiç kimse yaptığı hak ihlalinin yanına kâr kalacağını sanmamalıdır. Birçok TÜVTÜRK istasyonundaki işçiler, sendika üyesidir. Bu istasyonlarda işverenlerin engelleme çabaları başarısız olmuş, toplu iş sözleşmeleri imzalanmıştır.

İşten çıkarılan üyelerimizin işbaşı yapması, sendikal örgütlenme hakkına saygı duyulması mücadelemizde tüm emek örgütlerini dayanışma içinde olmaya çağırırken, Sakarya araç muayene işçilerini de işverenin sendika karşıtı tutumuna ortak olmamaya, Tem Kocaeli’deki kardeşlerini desteklemeye; daha iyi bir ücret, güvenceli ve sendikalı çalışma hedefimize ulaşmak için bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.

Tem Kocaeli’de işten çıkarılan üyelerimiz derhal geri alınsın.

Sendika düşmanlığı son bulsun.