İşçi ve memurlar vergiye karşı birleşti

3 işçi konfederasyonu, gelir vergisindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması için birleşti. Temel tüketim mallarındaki KDV’nin sıfırlanması istendi.

 

Emekçiler, ücretler üzerindeki ağır vergi yükünün azaltılması için ayakta. Çünkü gelir vergisi tarifesine göre yıllık 18 bin TL’ye kadar olan gelirlerden yüzde 15 vergi alınıyor. Gelirlerin bunu aşması halinde ise vergi oranı yüzde 20’ye çıkıyor. İşçiler de memurlar da yılın ortasından itibaren yüzde 20’lik dilime girdikleri için daha fazla vergi ödüyor. 

‘Asgari’ muaf olsun
Gelir vergisi tarifesinin üst dilimlerinde düzenleme yapan hükümet çalışanları asıl ilgilendiren alt dilimde ise değişikliğe yanaşmıyor. 2020’de ücretten alınanlarla birlikte 182.1 milyar lira gelir vergisi hedefleniyor. Kurumlar vergisinden beklenen gelir ise 89.4 milyar lira.

Bu nedenle Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu dün ortak açıklama yaptı. Açıklamada vergi düzeninin adil olmadığı vurgulandı ve acil talepler şöyle sıralandı:

“Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak çalışanlar lehine güncellenmelidir. Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Sonrasında ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır. Gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı grubu için indirimli vergi oranı daha da aşağıya çekilmelidir. İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi giderleri gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir. Bireysel doğal gaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV yüzde 1’e düşürülmelidir. Temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalıdır.”

Açıklamada ayrıca, “Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz” denildi.

İmza toplanıyor

Türk-İş’in “Vergide adalet sağlansın” başlığı ile 81 ilden toplanan imzalar da 85 klasör halinde AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ya iletildi. İki günde 765 bin imzaya ulaşıldı. Türk-İş bir işçinin ocak ayında 3 bin 409 lira net ücret alırken, haziran ayında ücretinin 191 lira azalarak 3 bin 218 liraya düştüğüne dikkat çekti. 

Kaynak: Cumhuriyet