Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Sendikamız Başkanlar Kurulu, 03.10.2009 günü genel merkezimizde yeni imzalanan TİS’lerin değerlendirilmesi, devam eden direnişlerimiz ve işyeri sorunları ile örgütlenme hedefleri, yurtta ve dünyadaki gelişmeler konulu gündemlerle toplanmıştır.
Başta kıdem tazminatı hakkı olmak üzere kazanılmış haklarımıza yönelik saldırıların arttığı, kıdem tazminat fonu adı altında bu hakka yönelik saldırının hayata geçirilmek istendiği, kriz gerekçesiyle yüzbinlerce işçinin işten çıkarıldığı, sendikalaşma girişimlerinin yoğun saldırılarla karşılandığı, anti demokratik yasaların meclis gündemine getirildiği, sermayenin komuta merkezi konumundaki IMF’nin işçi sınıfı ve emekçilere karşı yeni saldırı  kararları almak üzere İstanbul’da toplandığı koşullarda yapılan Başkanlar Kurulumuzdan mücadele ve daha fazla örgütlenme kararları çıkmıştır.
Politikalarını hayata geçirmek için ülkemizde darbeler örgütleyen, işsizliğin, yoksulluğun ve açlığın müsebbiplerinden bir olan IMF, küresel krizin yükünü işçi sınıfı ve emekçilere yıkmak için yeni kararlar almak, yeni saldırı palanları yapmak üzere İstanbul’da toplanıyor. Yeni bir stand-by anlaşması dayatan IMF, özelleştirmeler, kitlesel işten çıkarmalar, sağlıkta katkı payının arttırılması, vergilerin arttırılması için hükümete baskı yapıyor. Bu nedenle, ülkemiz için daha fazla açlık, daha fazla yoksulluk ve daha fazla işsizlik demek olan IMF’ye karşı sendika, konfederasyon, örgüt ayrımı gözetmeksizin işçi ve emek örgütleriyle birlikte ortak eylemler örgütlenmesi kararı alınmıştır.
Yürürlükteki mevcut kanunlara göre daha ileri hükümler taşısa da, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt Kanun tasarılarında, bu kanunların anti demokratik ve yasakçı mantığının korunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, genel hükümler içeren bir sendikalar kanunu ile tüm işçilerin, memurların, öğrencilerin ve emeklilerin sendikal örgütlenme ihtiyacını karşılayacak, tüm kısıtlamaları ve yasaklamaları kaldıracak, barajların olmadığı bir kanun yapılması talebiyle mücadelenin yükseltilmesi kararı alınmıştır.
Kriz bahanesiyle yüzbinlerce işçinin işsiz bırakıldığı, ücretsiz izin, ücretlerde % 35’e varan indirim gibi uygulamaların yürürlüğe konduğu koşullarda yapılan TİS’lerimizde; % 10 – 30 oranlarında ücret artışı sağlanması, işverenlerin tüm dayatmalarına karşın kazanılmış haklarımızdan taviz verilmemiş olması, başarılı bir TİS süreci geçirildiğinin kanıtıdır. Devam eden TİS görüşmelerinde ve yeni örgütlenen işyerlerinde de görüşmelerin aynı anlayışla yürütülmesi kararı alınmıştır.
Bursa ve Balıkesir’de sendikamıza üye oldukları işten çıkarılan işçilerin yürüttükleri mücadelenin tüm şubelerimiz tarafından aktif olarak desteklenmesi, dayanışmanın yaygınlaştırılması kararı alınmıştır.
Başta büyük kargo şirketleri olmak üzere, düşük ücretlerle kaçak işçi çalıştıran ve bu sayede örgütlü olduğumuz işyerleri ile haksız rekabet yapan işyerlerinin örgütlenmesinin gerekliliği tespit edilmiş, belirlenen işyerlerinde örgütlenme çalışması başlatılması kararı alınmıştır. Bir süreden bu yana üzerinde çalışma yapılan bir kargo şirketi ile ilgili somut görevlendirmeler yapılması ve üyeliklerin başlatılması kararlaştırılmıştır.
Başkanlar kurulumuz, örgütlü mücadelenin yaygınlaştırılması, sermayeye karşı konfederasyon ayrımı yapmaksızın sendikaların ve tüm emek örgütlerinin birleşik mücadelesinin yaratılması için elinden gelen her şeyi yapacağını, IMF, DB gibi sermaye örgütlerinin yeni saldırı kararlarının hayat bulmaması, yeni stand-by anlaşmalarının imzalanmaması ve anti demokratik kanunların çıkmaması için bütün enerjisiyle mücadele edeceğini bir kez daha ilan etmeyi kararlaştırmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Merkez Yönetim Kurulu

Sendikamız Başkanlar Kurulu, 03.10.2009 günü genel merkezimizde yeni imzalanan TİS’lerin değerlendirilmesi, devam eden direnişlerimiz ve işyeri sorunları ile örgütlenme hedefleri, yurtta ve dünyadaki gelişmeler konulu gündemlerle toplanmıştır.
Başta kıdem tazminatı hakkı olmak üzere kazanılmış haklarımıza yönelik saldırıların arttığı, kıdem tazminat fonu adı altında bu hakka yönelik saldırının hayata geçirilmek istendiği, kriz gerekçesiyle yüzbinlerce işçinin işten çıkarıldığı, sendikalaşma girişimlerinin yoğun saldırılarla karşılandığı, anti demokratik yasaların meclis gündemine getirildiği, sermayenin komuta merkezi konumundaki IMF’nin işçi sınıfı ve emekçilere karşı yeni saldırı  kararları almak üzere İstanbul’da toplandığı koşullarda yapılan Başkanlar Kurulumuzdan mücadele ve daha fazla örgütlenme kararları çıkmıştır.
Politikalarını hayata geçirmek için ülkemizde darbeler örgütleyen, işsizliğin, yoksulluğun ve açlığın müsebbiplerinden bir olan IMF, küresel krizin yükünü işçi sınıfı ve emekçilere yıkmak için yeni kararlar almak, yeni saldırı palanları yapmak üzere İstanbul’da toplanıyor. Yeni bir stand-by anlaşması dayatan IMF, özelleştirmeler, kitlesel işten çıkarmalar, sağlıkta katkı payının arttırılması, vergilerin arttırılması için hükümete baskı yapıyor. Bu nedenle, ülkemiz için daha fazla açlık, daha fazla yoksulluk ve daha fazla işsizlik demek olan IMF’ye karşı sendika, konfederasyon, örgüt ayrımı gözetmeksizin işçi ve emek örgütleriyle birlikte ortak eylemler örgütlenmesi kararı alınmıştır.
Yürürlükteki mevcut kanunlara göre daha ileri hükümler taşısa da, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt Kanun tasarılarında, bu kanunların anti demokratik ve yasakçı mantığının korunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, genel hükümler içeren bir sendikalar kanunu ile tüm işçilerin, memurların, öğrencilerin ve emeklilerin sendikal örgütlenme ihtiyacını karşılayacak, tüm kısıtlamaları ve yasaklamaları kaldıracak, barajların olmadığı bir kanun yapılması talebiyle mücadelenin yükseltilmesi kararı alınmıştır.
Kriz bahanesiyle yüzbinlerce işçinin işsiz bırakıldığı, ücretsiz izin, ücretlerde % 35’e varan indirim gibi uygulamaların yürürlüğe konduğu koşullarda yapılan TİS’lerimizde; % 10 – 30 oranlarında ücret artışı sağlanması, işverenlerin tüm dayatmalarına karşın kazanılmış haklarımızdan taviz verilmemiş olması, başarılı bir TİS süreci geçirildiğinin kanıtıdır. Devam eden TİS görüşmelerinde ve yeni örgütlenen işyerlerinde de görüşmelerin aynı anlayışla yürütülmesi kararı alınmıştır.
Bursa ve Balıkesir’de sendikamıza üye oldukları işten çıkarılan işçilerin yürüttükleri mücadelenin tüm şubelerimiz tarafından aktif olarak desteklenmesi, dayanışmanın yaygınlaştırılması kararı alınmıştır.
Başta büyük kargo şirketleri olmak üzere, düşük ücretlerle kaçak işçi çalıştıran ve bu sayede örgütlü olduğumuz işyerleri ile haksız rekabet yapan işyerlerinin örgütlenmesinin gerekliliği tespit edilmiş, belirlenen işyerlerinde örgütlenme çalışması başlatılması kararı alınmıştır. Bir süreden bu yana üzerinde çalışma yapılan bir kargo şirketi ile ilgili somut görevlendirmeler yapılması ve üyeliklerin başlatılması kararlaştırılmıştır.
Başkanlar kurulumuz, örgütlü mücadelenin yaygınlaştırılması, sermayeye karşı konfederasyon ayrımı yapmaksızın sendikaların ve tüm emek örgütlerinin birleşik mücadelesinin yaratılması için elinden gelen her şeyi yapacağını, IMF, DB gibi sermaye örgütlerinin yeni saldırı kararlarının hayat bulmaması, yeni stand-by anlaşmalarının imzalanmaması ve anti demokratik kanunların çıkmaması için bütün enerjisiyle mücadele edeceğini bir kez daha ilan etmeyi kararlaştırmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Merkez Yönetim Kurulu