SENDİKAMIZIN BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞINA ÖZDEMİR ASLAN SEÇİLDİ!

Bursa Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu, 6 Haziran günü Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirildi.

ups,tümtis

ups,tümtis

Salonda “Savaşa, sömürüye, yoksulluğa ve işsizliğe hayır , “Özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya ve işten atmalara hayır , “UPS’ye sendika girecek , “4/C ve kölelik yasasına hayır “ pankartlarının yer aldığı genel kurula, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Cafer Kömürcü ile diğer şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

ups,tümtis

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, konuşmasına İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak başlayan Öztürk, hükümetin İsrail ile suç ortaklığını sonlandırması gerektiğini söyledi. Küresel krize ve krizin sonuçlarına da değinen Öztürk, krizin faturasının işçi-emekçilere çıkarıldığını belirterek işsizlik, özelleştirme ve taşeronlaşmanın olumsuz sonuçlarını aktardı.
TEKEL işçilerinin direnişiyle birlikte emekçilerde mücadele eğiliminin yeniden yeşerdiğini söyleyen Öztürk, sendikal bürokrasinin tutumuna değinerek konfederasyonların ve sendikaların TEKEL, 1 Nisan ve 26 Mayıs süreçlerinde tabanda ciddi bir çalışma yürütmediklerini belirtti.
UPS’deki örgütlenme sürecini ayrıntılarıyla aktaran Öztürk, UPS’deki mücadelenin mutlaka kazanımla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

ups,tümtis

Yapılan seçimler sonucunda Şube Başkanlığına Özdemir Aslan seçilirken şube sekreterliğine Yaşar Dündar , Şube Mali Sekreterliğine Hasan Yetan, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine Metin Şahin, Adem İçer, Sebahattin Depe ve Ali Çavuş seçildi.