TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI!

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Bölge Temsilcilerinin de katılımıyla 8 Nisan 2009 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezi’nde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işsizliğin bir felakete dönüştüğü tespitinden hareketle, işsizliğe çözüm konusunda Hükümetin acilen harekete geçmesini istemektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümetin ekonomik krize ilişkin aldığı önlemleri yetersiz bulmakta, sosyal ve ekonomik politikalar birbirinden bağımsız düşünüldükçe krizin ve işsizlik sorununun altından kalkılmasını mümkün görmemekte, ekonominin çalışanlar ve üretenler gözetilerek yeniden organize edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin bir an önce ulusal istihdam stratejisi uygulamasına geçmesini istemekte, istihdamı artırmak için doğrudan ve dolaylı tüm tedbirlerin hayata geçirilmesini zaruri bulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümeti, ülkenin gerçek gündemine, yani işsizlik ve yoksulluğun çözümüne odaklanmaya davet etmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesini ısrarla istemekte, yasaksız bir biçimde bayram havasında kutlanması gerektiğine inanmaktadır.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, İstanbul Taksim Meydanı’nın kutlamalara açılmasını, yasaksız bir Türkiye için ve bir travmanın geride bırakılması açısından gerekli görmekte; ancak Taksim tartışmalarının 1 Mayıs’ın İstanbul’da kutlanmasına engel oluşturmasını da doğru bulmamaktadır.

TÜRK-İŞ’in İstanbul’da yapacağı kutlamaya tüm emek ve meslek örgütleri davetli olacaktır. İstanbul’da yapılacak Merkezi kutlama dışında TÜRK-İŞ, örgütlü olduğu her yerde yerel kutlama komiteleri içinde aktif olarak yer alacak ve 1 Mayıs kutlamalarını ülke sathına yayacaktır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bir kez daha TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların yandaş Konfederasyon aracılığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başta olmak üzere AKP Hükümeti destekli bir saldırı ile karşı karşıya olduğu tespitini yapmıştır. Bu nedenle Başkanlar Kurulu, ilk adım olarak TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nun Başbakan Erdoğan’ı ziyaret etmesini; soruna çözüm üretilmemesi halinde “sendikamdan elini çek” sloganı ile Ankara’da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu önderliğinde AKP Genel Merkezi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ziyaret edilmesini; illerde ise AKP il teşkilatlarının kitlesel olarak ziyaret edilmesini kararlaştırmıştır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri sürecinin hızlandırılmasını ve bu çerçevede oluşturduğu teklifleri en kısa zamanda Hükümete sunmayı kararlaştırmıştır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 13 Şubat 2009 tarihinde başlayan ve halen süren ATV- Sabah grevini; Petrol-İş Sendikamızın Adana ve Mersin’de Toros Tarım Fabrikası’nda başlattığı grevi; Teksif Sendikamızın Edirne Giyim A.Ş.’de başlattığı grevi; Basın-İş Sendikamızın E Kart grevini; TÜMTİS Sendikamızın Mersin Limanı’nda, Deri-İş Sendikamızın DESA’ da verdiği örgütlenme mücadelesi ile Orman-İş, Tek Gıda-İş ve Hava-İş’in hukuk mücadelesini desteklemektedir